Producera din egen el

Numera finns det möjlighet för både privatpersoner och företag att producera egen el.

Bild på solcellspaneler Fässberg

Detta kan ske med små vindkraftverk, men oftast med solceller. För varje kvadratmeter solpanel kan man ofta få ut närmare 200 kWh el per år. Det är dock flera saker som är bra att känna till om man funderar på att bli en så kallad mikroproducent.

Bygglov

Normalt behövs inte bygglov för att installera solceller om de monteras utanpåliggande och följer byggnadens form, det vill säga följer takets eller fasadens lutning.

Om solcellspanelerna ersätter tak- eller fasadmaterialet (byggnadsintegrerade solceller) krävs dock bygglov. Bygglov krävs dessutom alltid vid installation inom kulturhistoriskt värdefulla områden. Kontakta gärna Mölndals stads bygglovsenhet för mer information.

Bygglovsavgiften för solcellsärenden, då bygglov behövs, är i de flesta fall 2888 kr (år 2023).

Mätarbyte

Inför en installation av solceller behöver du kontakta nätbolaget - Mölndal Energi eller Ellevio. Oftast måste elmätaren bytas ut.

Bidrag och stöd

Det finns ett par bidragsmöjligheter för dig som vill satsa på solceller:

Skattereduktion för grön teknik - endast för privatpersoner

  • Från och med 1 januari 2023 kan man som privatperson få en skattereduktion på 20 % för solelinstallationer
  • Kostnaden för både arbete och material får räknas med
  • Avdraget görs normalt direkt av installatören

Skatteavdrag för mikroproduktion av el

  • 60 öre/kWh som levereras ut varje år
  • Max 30 000 kWh/år

ROT-avdrag för arbetskostnaden

  • Arbetskostnaden är normalt 30 % av totalkostnaden

Andra intäkter från egen elproduktion

Den kanske största vinsten med egen elproduktion är att du kan minska den mängd el som du behöver köpa.

Du kan även få andra intäkter. Den el som du inte själv använder, kan du sälja till valfritt elhandelsbolag. Du får även betalt från ditt nätbolag för det som kallas nätnytta. I vissa fall kan du även få ersättning för så kallade ursprungsgarantier.

Kontakta gärna Mölndals stads energi- och klimatrådgivare för mer information.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Bygg- och miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad