Mölndals solkarta

Solkartan är framtagen i samarbete mellan Mölndals stad och Mölndal Energi och är en service till dig som överväger att satsa på solel. 

Kartbild som visar Mölndals solkarta


Solkartan gör det enklare för dig som är villa- eller fastighetsägare inom Mölndals kommun att se hur lämplig din byggnad är för solel.

Genom att leta upp din fastighet och klicka på den byggnad du vill veta mer om kommer du att kunna se solenergipotentialen för både väggar och tak. Du kan även se den effekt som skuggning från vegetation har.

Du hittar solkartan via Mölndal Energis hemsida.

Hur du läser informationen

När du klickar på en byggnad dyker en informationsruta upp som visar takets solenergipotential.

Total takyta och Total inkommande solenergi ger dig information om den totala takytan liksom hur mycket solenergi som kan nå dessa ytor under ett normalår.

Uppdelningen i olika färger indikerar hur solenergin fördelas över de olika ytorna.

Ytterligare vägledning om hur du läser informationen i inforutan får du genom att hålla muspekaren över symbolen i.

3D-vy

Om du klickar på ikonen Visa i 3D så kommer du att kunna se en 3D-modell över byggnaden som du även kan vrida på. Den inkommande solenergin för både väggar och tak sammanfattas i ett diagram.

Mer information

Intresset för solenergi ökar och solkraft anses av många som en viktig byggsten för ett framtida hållbart energisystem.

Du kan till exempel producera din egen el med hjälp av solceller, och läsa om vilka regler som gäller och vilka bidrag som finns för det.

Energimyndigheten har också mycket bra information.

Du är också alltid välkommen att kontakta Mölndals stads energi- och klimatrådgivare för personlig rådgivning via telefon, e-post eller möte på plats.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Per Persson
GIS-samordnare
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 98
gis@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad