Pelletspanna

Ved och pellets är förnybara bränslen och miljövänliga alternativ för uppvärmning.

Att elda med ved eller pellets kräver dock viss skötsel, tillsyn och kunskap.

Fördelar och nackdelar

Pellets består av hoppressat träavfall och produceras ofta i Sverige, vilket är positivt ut miljösynpunkt. Liksom ved är pellets ett förnybart bränsle som nästan inte bidrar till växthuseffekten.

Pelletseldning kräver mindre arbete än vedeldning. Dessutom är det ett effektivare sätt att värma upp din bostad än med ved.

Om du fortfarande har kvar en oljepanna i gott skick, så kan du visserligen till en måttlig kostnad minska dina uppvärmningskostnader genom att installera en pelletsbrännare i pannan. För att få högre driftsäkerhet och bekvämlighet är det ändå i de flesta fall bäst att byta till en panna som redan från början är gjord för pelletsförbränning.

Även om pelletseldning kräver mindre arbete än vedeldning, så är det lite mer arbetskrävande än andra uppvärmningsalternativ som till exempel fjärrvärme och värmepumpar.

Pellets går att köpa i form av säckar på lastpallar. Bekvämare är dock att få pelletsen levererad med tankbil, bulkleverans, men då behövs ett relativt stort och väl ventilerat förråd för förvaring.

Om du även investerar i en så kallad ackumulatortank, så har du möjlighet att kombinera din pelletsanläggning med solvärme. 

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Bygg- och miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad