Vedeldning

Ved är ett förnybart bränsle och ger dig ett miljövänligt alternativ för uppvärmning. Att elda med ved kräver både kunskap, skötsel och tillsyn.

Vedträn

Fördelar och nackdelar

En stor fördel är ekonomin eftersom det billigaste alternativet ofta är att värma upp med ved.

Men att elda med ved är tidskrävande och det är inte helt enkelt att elda på rätt sätt. Eldning som inte utförs på rätt sätt eller med fel bränsle kan ge upphov till stora utsläpp av olika hälsoskadliga ämnen, exempelvis dioxiner. Storleken på utsläppen beror inte bara på hur du eldar utan också på vilken typ av panna du använder.

Bästa sättet att elda rätt är att kombinera din vedpanna med en ackumulatortank.

Om du funderar på att installera en braskamin eller annan så kallad lokaleldstad i ditt hus, så fundera gärna på om en pelletskamin kan vara ett alternativ. En pelletskamin ger oftast mindre hälsoskadliga utsläpp.

I Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt finns mer information om hälsopåverkan och tips och råd.

Så eldar du på bästa sätt

Oavsett om du eldar för uppvärmning eller tänder din braskamin i höstrusket kräver det att du har rätt kunskap och tar hänsyn till dina grannar.

Tips för dig som eldar med ved:

  • Se till att ha bra utrustning
  • Använd alltid torr ved, den bör torka i ett år innan du använder den
  • Tänd upp snabbt
  • Se till att ha tillräcklig syretillförsel och undvik pyreldning
  • Ta hand om din panna och skorsten med regelbunden sotning.

Om sotbrand uppstår i skorstenen

  • Stäng alla luckor på eldstaden
  • Ring 112
  • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd, speciellt vid bjälklagsgenomgångarna, på vinden samt taket
  • Ring sotare och beställ en besiktning av skorstenen.

Sotning av eldstaden

För att eldstaden ska fungera bra och vara säker, så behöver den sotas med jämna mellanrum. Information om sotningsregler hittar du hos Räddningstjänsten Storgöteborg. I Mölndal är det Mölndal- och Härrydasotarna som sotar.

Störande eldning hos grannen

Om du störs av eldning ska du i första hand prata med den som eldar. Om problemet trots det inte löser sig kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Bygg- och miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad