Vedeldning

Ved är ett förnybart bränsle och ger dig ett miljövänligt alternativ för uppvärmning. Att elda med ved kräver dock både skötsel, tillsyn och kunskap.

Vedträn

Fördelar och nackdelar

En stor fördel med vedeldning är ekonomin. Att värma upp med ved är ofta det billigaste alternativet. Dessutom kan en hel del ved eldas som annars inte skulle komma till användning.

Men att elda med ved är tidskrävande och det är inte helt enkelt att elda på rätt sätt. Eldning som inte utförs på rätt sätt eller med fel bränsle kan ge upphov till stora utsläpp av olika hälsoskadliga ämnen, såsom dioxiner. I Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt finns tips och råd.

Storleken på utsläppen beror inte bara på hur du eldar utan också på vilken typ av panna du använder.

Bästa sättet att elda rätt är att kombinera din panna med en ackumulatortank.

Så eldar du på bästa sätt

Oavsett om du eldar för uppvärmning eller tänder din braskamin i höstrusket kräver det att du har rätt kunskap och tar hänsyn till dina grannar.

Tips för dig som eldar med ved:

  • Se till att ha bra utrustning
  • Använd alltid torr ved, den bör torka i ett år innan du använder den
  • Tänd upp snabbt
  • Se till att ha tillräcklig syretillförsel och undvik pyreldning
  • Ta hand om din panna och skorsten med regelbunden sotning.

För att eldstaden ska fungera bra behöver den sotas med jämna mellanrum och information om sotningsregler hittar du hos Räddningstjänsten Storgöteborg. I Mölndal är det Mölndal- och Härrydasotarna som sotar.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad