Biltvätt

Tvätta aldrig bilen på gatan eller garageuppfarten. Det orenade vattnet sprids då till mark, sjöar och hav. Tvätta istället bilen i en anläggning för biltvätt.

Tvätta alltid bilen i en anläggning för biltvätt

Tvättvattnet innehåller däckpartiklar, tungmetaller, olja och kemikalier. Om du tvättar ditt fordon på gatan rinner det tvättvattnet helt orenat ut i vattendrag och sjöar. I slutändan är det ditt eget dricksvatten som blir förstört.

Välj istället biltvätten. Du kan också använda dig av en tvätta-själv hall där vattnet renas. På det sättet räddar du naturen från farliga ämnen. Anläggningar för biltvätt renar avloppsvattnet innan det släpps ut. Alla anläggningar för biltvätt ska dessutom använda sig av miljömärkta produkter.

Allas ansvar att skydda miljön

Enligt miljöbalken är det inte tillåtet att släppa ut orenat avloppsvatten. Det är allas ansvar att göra vad som krävs för att förebygga och motverka skador på människors hälsa och miljö. Det gäller både företag och privatpersoner. För ett hållbart samhälle behöver vi hjälpas åt att begränsa miljöfarliga utsläpp till minsta möjliga.

Vill du veta mer?

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad