Biltvätt

Tvätta aldrig bilen på gatan eller garageuppfarten. Det orenade vattnet sprids då till mark, sjöar och hav. Du smutsar ner vårt dricksvatten. Tvätta istället bilen i en anläggning för biltvätt.

Bil inne i en biltvätt.

Tvätta alltid bilen i en anläggning för biltvätt

Tvättvattnet innehåller däckpartiklar, tungmetaller, olja och kemikalier. Om du tvättar ditt fordon på gatan rinner det tvättvattnet helt orenat ut i vattendrag och sjöar. I slutändan är det ditt eget dricksvatten eller dina barnbarns badsjö som förstörs.

Välj istället någon form av biltvätt. Antingen en automattvätt eller en tvätta-själv hall där vattnet renas. På det sättet räddar du naturen från farliga ämnen. Anläggningar för biltvätt renar avloppsvattnet innan det släpps ut. Alla anläggningar för biltvätt ska dessutom använda sig av miljömärkta produkter.

Hitta din biltvätt

Du kan söka på valfri sökmotor för att hitta en biltvätt nära dig. Vi som kommun får tyvärr inte rekommendera någon särskild.

Allas ansvar att skydda miljön

Enligt miljöbalken är det inte tillåtet att släppa ut orenat avloppsvatten. Det är allas ansvar att göra vad som krävs för att förebygga och motverka skador på människors hälsa och miljö. Det gäller både företag och privatpersoner. För ett hållbart samhälle behöver vi hjälpas åt att begränsa miljöfarliga utsläpp till minsta möjliga.

Inom vattenskyddsområdet runt Rådasjön och Norra Långevattnet är det förbjudet med biltvätt på gatan.

Det är ok att spola av bilen med kallt vatten, så länge du inte använder tvättmedel, avfettningsmedel eller andra medel. Du får inte heller använda högtryck.

Vill du veta mer?

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad