Livsmedel - konsument

Ansvaret för att maten som serveras i Mölndal är säker och av god kvalitet ligger hos den som tillagat den. Den som märker och/eller förpackar livsmedel och som säljer livsmedel har ansvar för att märkningen av livsmedel stämmer och inte är vilseledande för konsumenten.

Information om Coronavirus

Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor, som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar.

När man lagar och äter mat behöver händerna vara rena. Att ofta och noggrant tvätta händerna med tvål och vatten minskar risken för spridning av coronavirus och olika typer av magsjuka.

Livsmedelsverket har sammanställt vanliga frågor och svar om livsmedel och corona. Informationen uppdateras när det kommer ny kunskap och nya rekommendationer.

Klagomål

Är du inte nöjd med maten som du äter på restaurang, kafé, skolmatsal, vårdinrättning med mera ska du vända dig till den som tillagat maten. Lita på dina sinnen. Ser maten ut att vara otillräckligt tillagad, luktar eller smakar konstigt ska du inte äta den.  

Har du frågor om märkning av varor ska du kontakta butiken där du köpte varan eller till tillverkaren. Kontaktuppgifter till tillverkaren finns på förpackningen.

Om du blivit sjuk av livsmedel eller misstänker att märkningen är felaktig kontakta någon av livsmedelsinspektörerna på miljöförvaltningen.

Du kan göra en anmälan om misstänkt matförgiftning här.

Kontroll

Miljönämnden ansvarar för kontrollen över livsmedelsverksamheterna i kommunen. Det gör vi genom oanmälda inspektioner där vi kontrollerar produktion och information till konsumenten.

Information för livsmedelsföretagare

Har du ett livsmedelsföretag eller planerar du att starta ett? Information för företagare hittar du på sidan Livsmedel - företagare

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad