Livsmedel

Ansvaret för att maten som serveras i Mölndal är säker och av god kvalitet ligger hos den som tillagat den. När det gäller att märkningen av livsmedel stämmer så ligger ansvaret hos den som förpackat och/eller sålt livsmedlet.

Klagomål

Är du inte nöjd med maten som du äter på restaurang, kafé, skolmatsal, vårdinrättning med mera ska du vända dig till den som tillagat maten. Lita på dina sinnen. Ser maten ut att vara otillräckligt tillagad, luktar eller smakar konstigt ska du inte äta den.  

Har du frågor om märkning av varor ska du kontakta butiken där du köpte varan eller till tillverkaren. Kontaktuppgifter till tillverkaren finns på förpackningen.

Om du blivit sjuk av livsmedel eller misstänker att märkningen är felaktig kontakta någon av livsmedelsinspektörerna på miljöförvaltningen.

Kontroll

Miljönämnden ansvarar för kontrollen över livsmedelsverksamheterna i kommunen. Det gör vi genom oanmälda inspektioner där vi kontrollerar produktion och information till konsumenten.

Kontakt

Anna Arvidsson
Livsmedelsinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 11
miljo@molndal.se

Kenneth Karlsson
Livsmedelsinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 05
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-06 16.43