Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Miljö, klimat och hållbarhet

Det finns mycket du kan göra för att både du och naturen i Mölndal ska må bra.

Bild på en äng med blommor och tistlar. Foto Ann-Louise Svensson

 

När du cyklar, köper saker i andra hand, handlar ekologisk mat, källsorterar och använder elen effektivt bidrar du på ett positivt sätt till vår gemensamma livsmiljö.

Mölndals stad har miljömål och arbetar för att uppfylla dem, både i de egna verksamheterna och genom att ge förutsättningar för dig och mig att leva miljövänligt.

Har du frågor eller idéer kring hur staden kan arbeta bättre i miljöfrågorna? Eller har du någon projektidé som du vill utveckla? Tveka inte att höra av dig till oss!

Mölndals stad och miljön

Mölndals stad ska verka för ett samhälle där vi förenar miljömässig balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Arbetet med en hållbar utveckling är en strategisk fråga för oss.

Vi ska genom vårt arbete skapa goda förutsättningar för och främja en hållbar utveckling i Mölndal som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Detta gör vi genom att:

  • Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som är nyskapande och pådrivande i miljöarbetet.
  • Låta hållbar utveckling genomsyra hela vår verksamhet.
  • Aktivt främja en hållbar samhällsutveckling.
  • Ställa miljökrav på leverantörer, partners och oss själva.
  • Aktivt söka samverkan och samarbete inom miljöområdet, såväl inom som utom Mölndals stad.

Indikatorer för miljöarbete

Mölndals stad samarbetar med andra kommuner i miljöarbetet, bland annat inom kommunnätverket för hållbar utveckling i Hållbar utveckling Väst. I nätverket har kommunerna tagit fram gemensamma indikatorer som följer upp det kommunala miljöarbetet i olika västsvenska kommuner.

Kontakt

Lisa Järner
Miljösamordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 13 20
lisa.jarner@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-28 10.34