Miljö, klimat och hållbarhet

På dessa sidor kan du läsa om hur staden arbetar med miljö- och klimatfrågor.

Bild på en äng med blommor och tistlar. Foto Ann-Louise Svensson


Mölndals stad har lokala miljömål och arbetar för att uppfylla dem, både i de egna verksamheterna och genom att ge förutsättningar för dig och mig att leva miljövänligt. Ett övergripande mål är att Mölndal ska bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling.

Mölndals stad har skrivit under och ställt sig bakom den regionala målsättningen Klimat2030 med målsättningen en fossiloberoende region till 2030.

Varje år arrangeras Hållbarhetsveckan i Mölndal – ett samarbete mellan flera organisationer och syftar till att skapa aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. Hållbarhetsveckan vill lyfta och diskutera Mölndals vision om en hållbar stad. Vad innebar en hållbar stad? Hur når vi dit och hur kan du vara med?

Har du frågor eller idéer kring hur vi kan arbeta bättre? Eller har du någon projektidé som du vill utveckla? Tveka inte att höra av dig till oss!

Hur går det?

Uppföljning och analys är en viktig del i stadens miljöarbete. Två gånger per år publiceras en uppföljning av det övergripande målet för miljö- och klimatarbete i stadens årsredovisning och delårsrapport. Läs mer om hur det går med Mölndals miljömål under rubriken ”Miljömål”.

Varje år publicerar tidskriften Aktuell Hållbarhet en ranking av alla Sveriges kommuner utifrån sitt miljö- och hållbarhetsarbete. 2020 gavs Mölndals stad placeringen 43. Läs gärna analysen av rankingen.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad