Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Miljö, klimat och hållbarhet

På dessa sidor kan du läsa om hur staden arbetar med miljö- och klimatfrågor.

Bild på en äng med blommor och tistlar. Foto Ann-Louise Svensson

 

Mölndals stad har lokala miljömål och arbetar för att uppfylla dem, både i de egna verksamheterna och genom att ge förutsättningar för dig och mig att leva miljövänligt. Ett övergripande mål är att Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och god miljö.

Mölndals stad har skrivit under och ställt sig bakom den regionala målsättningen Klimat2030 med målsättningen en fossiloberoende region till 2030.

Varje år arrangeras Hållbarhetsveckan – ett samarbete mellan flera organisationer och syftar till att skapa aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. Hållbarhetsveckan vill lyfta och diskutera Mölndals vision om en hållbar stad. Vad innebar en hållbar stad? Hur når vi dit och hur kan du vara med?

Har du frågor eller idéer kring hur vi kan arbeta bättre? Eller har du någon projektidé som du vill utveckla? Tveka inte att höra av dig till oss!

Hur går det?

Uppföljning och analys är en viktig del i stadens miljöarbete. Två gånger per år publiceras en uppföljning av det övergripande målet för miljö- och klimatarbete i stadens årsredovisning och delårsrapport. Läs mer om hur det går med Mölndals miljömål under rubriken ”Miljömål”.

Varje år publicerar tidskriften Aktuell Hållbarhet en ranking av alla Sveriges kommuner utifrån sitt miljö- och hållbarhetsarbete. 2018 gavs Mölndals stad placeringen 70. Läs gärna analysen av rankingen.

Kontakt

Lisa Järner
Miljösamordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 13 20
lisa.jarner@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-18 11.30