Miljö, klimat och hållbarhet

Ett av Mölndals stads övergripande mål är att bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling. På dessa sidor kan du läsa om hur staden arbetar med miljö- och klimatfrågor.

Bild på en äng med blommor och tistlar. Foto Ann-Louise Svensson


Mölndals jobbar för att bidra till de regionala miljömålen i åtgärdsplanen "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland". Miljömålsarbetet sker både i de egna verksamheterna och genom att ge förutsättningar för dig och mig att leva miljövänligt

Mölndals stad har skrivit under och ställt sig bakom den regionala målsättningen Klimat 2030 med målsättningen en fossiloberoende region till 2030. Detta mål fastställs också i stadens Energiplan för minimerad klimatpåverkan.

Mölndal är med och arrangerar Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland – ett vecka i oktober när vi tillsammans skapar aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. Festivalen är en fortsättning på Hållbarhetsveckan, som sedan många år lyft och diskuterat Mölndals vision om en hållbar stad. Vad innebär en hållbar stad? Hur når vi dit och hur kan du vara med?

Har du frågor eller idéer kring hur vi kan arbeta bättre? Eller har du någon projektidé som du vill utveckla? Tveka inte att höra av dig till oss!

Hur går det?

Uppföljning och analys är en viktig del i stadens miljöarbete. Två gånger per år publiceras en uppföljning av det övergripande målet för miljö- och klimatarbete i stadens årsredovisning och delårsrapport. Läs mer om hur det går med Mölndals miljömål under rubriken ”Miljömål”.

Varje år publicerar tidskriften Aktuell Hållbarhet en ranking av alla Sveriges kommuner utifrån sitt miljö- och hållbarhetsarbete. 2022 gavs Mölndals stad placeringen 51 och 2023 plats 39. Läs gärna analysen av rankingen.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad