Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Energi- och klimatplan

Det finns en lag som säger att alla Sveriges kommuner ska ha en energiplan. I juni 2015 antog kommunfullmäktige en ny energi- och klimatplan för Mölndals stad.

Syftet med energi- och klimatplanen

Mölndals stad ska, liksom alla andra kommuner, både främja hushållningen av energi och arbeta för en trygg och säker energiförsörjning inom kommunen. Det är i detta arbete som energi- och klimatplanen har en viktig roll. Mölndals stad ska även bidra till en hållbar utveckling för transporter, energiproduktion samt energianvändning.

Energi- och klimatplanen omfattar inte bara Mölndals stads egna verksamhet, utan alla som bor och verkar inom den geografiska kommunen berörs. Den redovisar kommunens gemensamma energi- och klimatmål, strategier och prioriteringar.

Planens innehåll ska ses som Mölndals stads viljeinriktning inom energi- och klimatområdet inför framtiden. Ett exempel på hur planen blir verklighet är Mölndals solkarta som underlättar för fastighetsägare att satsa på egen solelsproduktion. Andra exempel är att fjärrvärmenätet byggs ut och att staden verkar på många plan för att underlätta för hållbart resande.

Relaterad information

Kontakt

Lisa Järner
Miljösamordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 13 20
lisa.jarner@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-23 12.37