Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Om Fairtrade City Mölndal

En Fairtrade City-diplomering innebär att man som kommun lever upp till kriterier för etisk upphandling, har ett aktivt informationsarbete och att det finns ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och på arbetsplatser i kommunen.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som är till för att skapa ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade grundar sig i de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 och har som främsta syfte att utrota fattigdom. Så när du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

För att bli en diplomerad Fairtrade City krävs att staden uppfyller fem kriterier, som sedan följs upp och redovisas vartannat år. Kriterierna för diplomeringen är:

  • Att andelen Fairtrade-märkta produkter i kommunens verksamheter ökar.
  • Att det finns en styrgrupp med representanter från hela lokalsamhället, som driver arbetet framåt.
  • Att utbudet av etiskt märkta produkter i butiker, på kaféer och restauranger i kommunen ständigt ökar.
  • Att konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter på arbetsplatser ökar.
  • Att det drivs ett aktivt informationsarbete som i slutändan bidrar till att kännedomen om och efterfrågan på rättvist producerade produkter ökar.

Läs mer här om hur du kan bli en del i Fairtrade City.

Mölndals stads enhet för samordning för hållbarhet har i uppdrag att samordna arbetet, som leds av en styrgrupp med representanter från kommunen, näringslivet och lokalsamhället.

Styrgrupp 2018

My Högfeldt

Mölndals stad

Lisa Järner

Mölndals stad

Jonna Eriksson

Mölndals stad

Sarah Bengtsson

Mölndals stad

Lina Lilja

Scandic Mölndal

Anna Sköldberg

Mölndals innerstad

Carl Sjögren

Svenska Kyrkan

Suzanna Tanev

ABF

Patrick Palmdahl

Lilla Spinneriet

 

Kontakt

Fairtrade City Mölndal
Mölndals stad
fairtradecity@molndal.se

Text

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-13 11.18