Koldioxidbudget för Mölndal

Mölndals stad har tagit fram en enkel koldioxidbudget, för att tydliggöra de utmaningar samhället står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet.

Vad är en koldioxidbudget?

Metoden för att räkna fram koldioxidbudgetar bygger på forskning och
användandet av en koldioxidbudget för att åskådliggöra det återstående utsläppsutrymmet för att undvika en viss nivå av uppvärmning är en vedertagen metodik. En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom kommunens gränser. Ett flertal kommuner och regioner i Sverige har tagit fram denna typ av beräkningar, och här ser du en enkel uträkning för Mölndals stad.

koldioxidbudget för Mölndal


Bilden visar att utsläppen av fossilt koldioxid i Mölndal har minskat stadigt sedan 1990 (de blå staplarna). Det senaste året som vi har data för är 2017. Därför anges samma värde även för 2018 och 2019 (de grå staplarna). Grafen visar också att utsläppen behöver fortsätta att minska i hög takt för att efter 2030 närma sig noll.

Mölndals koldioxidbudget visar hur kraftfullt utsläppen måste fortsätta att minska. Men det geografiska perspektivet ger inte hela bilden av de utsläpp som kommunen och dess invånare ansvarar för. Andra sätt att se till det kvarvarande utrymmet för koldioxidutsläpp är att titta på de utsläpp som uppstår från kommunmedborgarnas och samhällets konsumtion eller att göra beräkningar för stadens organisation och de utsläpp som uppstår från stadens verksamheter.

Läs mer om Mölndals klimatarbete här.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-24 12.58