Koldioxidbudget för Mölndal

Mölndals stad har tagit fram en koldioxidbudget, för att tydliggöra de utmaningar samhället står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet.

Vad är en koldioxidbudget?

Metoden för att räkna fram koldioxidbudgetar bygger på forskning och
användandet av en koldioxidbudget för att åskådliggöra det återstående utsläppsutrymmet för att undvika en viss nivå av uppvärmning är en vedertagen metodik. En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom kommunens gränser. Den visar hur mycket utsläpp som får göras för att kommunen ska kunna bidra till Parisavtalet målsättningar att hålla den globala temperaturökningen väl under två grader. Ett flertal kommuner och regioner i Sverige har tagit fram denna typ av beräkningar, och här ser du en enkel uträkning för Mölndals stad. Denna budget räknar in alla växthusgaser, men koldioxid, som släpps ut när fossila bränslen används, är den absolut viktigaste gasen.

koldioxidbudget för Mölndal

Bilden visar att utsläppen av fossilt koldioxid i Mölndal har minskat stadigt sedan 1990 (de blå staplarna). Det senaste året som vi har data för är 2018. Därefter anges samma utsläppsmängd för 2019 och 2020 (de grå staplarna). Linjen visar hur mycket utsläppen måste minska.

Den första koldioxidbudgeten för Mölndal togs fram för ett år sedan. Den visade då att utsläppen behövde minska med 16 procent årligen för att inte koldioxidbudgeten ska överskridas. Nu har modellen uppdaterats med den senaste utsläppsstatistiken.

Mellan 2017 och 2018 minskade utsläppen med 6,7 procent. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Enligt den uppdaterade koldioxidbudgeten för Mölndal behöver nu utsläppen i stället minska med 17 procent årligen, för att närma sig noll efter 2030.

Mölndals koldioxidbudget visar hur kraftfullt utsläppen måste fortsätta att minska. Men det geografiska perspektivet ger inte hela bilden av de utsläpp som kommunen och dess invånare ansvarar för. Andra sätt att se till det kvarvarande utrymmet för koldioxidutsläpp är att titta på de utsläpp som uppstår från kommunmedborgarnas och samhällets konsumtion eller att göra beräkningar för stadens organisation och de utsläpp som uppstår från stadens verksamheter.

Läs mer om Mölndals klimatarbete här.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad