Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Miljömål

Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Det så kallade generationsmålet som är antaget i Sveriges riksdag ska vara uppfyllt 2020. 16 miljökvalitetsmål beskriver det ekologiskt hållbara samhället.

Mölndal har antagit lokala miljömål med utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen. Miljömålen ska vara uppfyllda 2022. Kopplat till miljömålen finns handlingsprogram som visar hur Mölndals stad och de kommunala bolagen ska arbeta för att målen ska nås.  Läs mer om stadens miljöarbete under rubriken "Det här gör Mölndals stad".

Mölndals miljömål följs upp två gånger per år. Du hittar uppföljningen i Mölndals stads årsredovisningar och i delårsrapporterna. Vart tredje år görs också en fördjupad rapport om miljömålen. Den senaste gäller 2016.

Regionala miljömål

Länsstyrelsen arbetar med regionala miljömål för Västra Götaland. Målen lyfter fram regionala särdrag och områden där det krävs ytterligare insatser. Miljöarbetet i Mölndal bidrar även till de regionala målen. Läs mer i åtgärdsprogrammet "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland".

Kontakt

Lisa Järner
Miljösamordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 13 20
lisa.jarner@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-12-04 08.56