Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Miljömål

Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Det så kallade generationsmålet som är antaget i Sveriges riksdag ska vara uppfyllt 2020. 16 miljökvalitetsmål beskriver det ekologiskt hållbara samhället.

Mölndal har antagit lokala miljömål med utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen.

Mölndals miljömål 2022PDF antagos i kommunfullmäktige 2014. Kopplat till miljömålen finns ett handlingsprogram som visar hur kommunen ska arbeta för att målen ska nås.  

Miljömålsredovisning 2015PDF är stadens årliga uppföljning av miljömålen. Från och med 2017 finns ett separat handlingsprogram som stadens förvaltningar och bolag arbetar efter.

Kontakt

Lisa Järner
Miljösamordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 13 20
lisa.jarner@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-04-24 10.47