Miljöpris

Mölndals stads miljöpris är ett hederspris som årligen delas ut som en uppmuntran till pristagare som aktivt verkat för att förbättra miljön i Mölndal. Insatserna kan handla om idéer, system, produkter eller förtjänstfullt arbete i största allmänhet. Såväl enskilda personer som företag, organisationer och föreningar kan nomineras. 

Priset kan tilldelas personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen. Företag, förening eller organisation ska vara etablerade i kommunen.

Vill du nominera någon till Mölndals stads miljöpris?

Det går inte längre att nominera till årets pris. I januari nästa år öppnar vi upp nomineringen för 2022 års pris. Då är du välkommen att föreslå en kandidat som du tycker har verkat aktivt för att förbättra miljön i Mölndals stad.

Så väljs vinnaren ut

Bland de nominerade varje år utses en vinnare av miljönämnden.

Miljöpristagare genom åren

Miljöpriset har gått till många olika verksamheter sedan första prisutdelningen. Här kan du läsa om några av pristagarna:

Miljöpris 2021 - Marie Fischer med personal på Mölndals kyrkogårdsförvaltning

Motivering: En kyrkogård är en plats för minnen och stillhet. En plats för reflektion, en plats för det som varit och det som kommer. I Mölndals pastorat har kyrkogårdarna nu också en stark miljöprägel. Arbetet har bland annat riktats mot biologisk mångfald på flera sätt, miljövänligare maskiner och produkter, samt nya planteringsstrategier. I det stora är det livets cirkularitet som nu är så tydligt manifesterat genom hur man nu arbetar miljöorienterat med sina kyrkogårdar. Detta vill Miljönämnden uppmärksamma genom att tilldela Marie Fischer, Kyrkogårds- och fastighetschef, och personal på Mölndals pastorats kyrkogårdsförvaltning 2021 års miljöpris i Mölndals Stad.”

Miljöpris 2020 - PPV Plast & Plåt Vägmärken AB. 

Motivering: PPV Plåt- och Plastvägmärken har uppmärksammats från olika håll för sitt systematiska och ambitiösa miljöarbete. Under flera år har företaget drivit miljöfrågorna som en integrerad del av sin affär. Näringslivsaktörer som går före gör inte bara en god insats för miljön, utan tjänar också som gott exempel för andra.

Miljöpris 2019 - Bea Hultfeldt 

Motivering: Bea Hultfeldts administrativa roll och engagemang kring Facebook-gruppen Reko-ring Mölndal underlättar mötet mellan producent och konsument. Att använda digital teknik för att stärka det lokala samhället känns helt rätt i tiden och därför är Bea Hultfeldt vinnare av miljöpriset år 2019.

Miljöpris 2018 - Martin Flinta

Motivering: Martin Flinta har infört och inspirerat till ploggning i Mölndal. Genom detta har han bidragit till en ökad medvetenhet kring vikten av att hålla rent i naturen, för allas välmående och trevnad.

Miljöpris 2016 - Den “gående skolbussen” i Skogsbo, Kållered

Motivering: Genom initiativet som startade år 2010 har man bland annat bidragit till en minskad klimatpåverkan, bättre hälsa för eleverna, goda vanor samt minskad biltrafik.

Miljöpris 2015 - Returum Second Hand

Motivering: Returum arbetar aktivt med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta leder till goda miljöeffekter både globalt och lokalt.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad