Miljöpris

Mölndals stads miljöpris är ett hederspris som delas ut varje år. Priset ska göra invånarna medvetna om miljöfrågorna samt uppmuntra och uppmärksamma goda förebilder som har utfört en betydande insats för naturen och miljön i Mölndals stad.

Miljöpriset 2024

Nominering till miljöpriset är stängd

Nedan information uppdateras med formulär för nominering när det är dags att utse 2025 års vinnare.

Vill du nominera någon till miljöpriset?

Kanske vill du nominera

  • en granne som ordnat ett återbruksrum i ditt bostadsområde
  • ett företag som utvecklat en mer miljövänlig produktion, teknik eller förbättrat hushållningen med naturresurser, material, råvaror och energi
  • ett barn som byggt och satt upp bihotell i parken
  • en skolklass som engagerat sig i klimatfrågan,

Bland de nominerade utses varje år en vinnare av miljönämnden.

Vem eller vilka kan få priset

Enskilda personer, företag, grupper, organisationer eller föreningar som har utfört en betydande insats för naturen och miljön i Mölndal kan nomineras.

Priset kan tilldelas personer som är bosatta i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen. Företag, grupper, föreningar eller organisationer ska vara verksamma i kommunen.

Pristagare genom åren

Miljöpriset har gått till många olika verksamheter sedan första prisutdelningen 2008. Här är exempel från de senaste åren.

Miljöpris 2024: Mariama Kaba Olsson

Motivering: Genom sitt engagemang för hållbarhet och miljövänliga metoder, som att vara plastfri och arbeta med återanvändning av förpackningar, visar EKOspeceriet vägen mot en mer hållbar framtid.

Butiken erbjuder ett brett utbud av ekologiska och närproducerade varor, ofta i lösvikt för att minimera avfall och matsvinn. Butikens engagemang i att sprida kunskap om hållbar konsumtion är ytterligare ett skäl till att miljönämnden utser EKOspeceriet till vinnare av Miljöpriset 2024.

Mariama Kaba Olsson tar emot miljöpriset 2024 på scen

Miljöpris 2023: Inget pris delades ut

Miljönämnden beslutade att inte dela ut något miljöpris på grund av för få nomineringar. Enligt stadens nya riktlinjer krävs minst fyra nomineringar för att en vinnare ska kunna utses.

Miljöpris 2022: Mölndalstrappan, daglig verksamhet 

Motivering: I ur och skur, under alla årstider, är miljö- och naturhjältarna i Mölndalstrappan ute och plockar skräp och håller snyggt. Många är de mölndalsbor som på senare år uppmärksammat hur fint det är vid idrottsplatser, naturområden och i centrum när Mölndalstrappan hjälpt till att hålla snyggt. Det stora miljö- och naturintresset omsatt i praktisk handling vill vi i år premiera med Mölndals stads miljöpris.

Miljöpris 2021: Marie Fischer med personal på Mölndals kyrkogårdsförvaltning

Motivering: En kyrkogård är en plats för minnen och stillhet. En plats för reflektion, en plats för det som varit och det som kommer. I Mölndals pastorat har kyrkogårdarna nu också en stark miljöprägel. Arbetet har bland annat riktats mot biologisk mångfald på flera sätt, miljövänligare maskiner och produkter, samt nya planteringsstrategier.

I det stora är det livets cirkularitet som nu är så tydligt manifesterat genom hur man nu arbetar miljöorienterat med sina kyrkogårdar. Detta vill Miljönämnden uppmärksamma genom att tilldela Marie Fischer, Kyrkogårds- och fastighetschef, och personal på Mölndals pastorats kyrkogårdsförvaltning 2021 års miljöpris i Mölndals stad.”

Miljöpris 2020: PPV Plast & Plåt Vägmärken AB. 

Motivering: PPV Plåt- och Plastvägmärken har uppmärksammats från olika håll för sitt systematiska och ambitiösa miljöarbete. Under flera år har företaget drivit miljöfrågorna som en integrerad del av sin affär. Näringslivsaktörer som går före gör inte bara en god insats för miljön, utan tjänar också som gott exempel för andra.

Miljöpris 2019: Bea Hultfeldt 

Motivering: Bea Hultfeldts administrativa roll och engagemang kring Facebook-gruppen Reko-ring Mölndal underlättar mötet mellan producent och konsument. Att använda digital teknik för att stärka det lokala samhället känns helt rätt i tiden och därför är Bea Hultfeldt vinnare av miljöpriset år 2019.

Miljöpris 2018: Martin Flinta

Motivering: Martin Flinta har infört och inspirerat till ploggning i Mölndal. Genom detta har han bidragit till en ökad medvetenhet kring vikten av att hålla rent i naturen, för allas välmående och trevnad.

Miljöpris 2016: Den “gående skolbussen” i Skogsbo, Kållered

Motivering: Genom initiativet som startade år 2010 har man bland annat bidragit till en minskad klimatpåverkan, bättre hälsa för eleverna, goda vanor samt minskad biltrafik.


Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad