Jätteloka

Här kan du läsa om den invasiva arten jätteloka och få tips om hur du kan bidra till att förhindra att växtarten sprider sig i Mölndal.

Status i Sverige

Växten förekommer i Sverige och har stor spridning. Den bekämpas lokalt. Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Så här känner dig igen jätteloka

Jättelokan ser ut ungefär som ett jättestort hundkäx och kan förväxlas med vissa andra växter. Stammen kan bli flera meter hög och nästan 10 centimeter tjock. Bladen är stora med spetsiga, flikiga kanter.

Växtarten kan skapa problem för din hälsa

Jättelokans växtsaft kan ge brännsår på huden, särskilt om du är i solen. Skadorna visar sig ofta först efter några timmar eller ett par dygn. Om du har fått växtsaft av jätteloka på dig bör du tvätta området med tvål och vatten. Skydda sedan huden mot direkt solljus under minst en vecka, även om du är symtomfri.

Bekämpa och förhindra spridning av jätteloka

 • Plantera aldrig invasiva arter.
 • Om du upptäcker jätteloka i din trädgård så försök att ta bort den innan den helt tar över.
  • Om du tror att jätteloka är på väg att växa upp, försök att kapa plantan under tillväxtpunkten, som är strax under marken.
  • Ryck upp plantan, så att den inte kan slå rot igen.
 • Om jättelokan redan har börjat växa upp är det bra att försöka slå av växtens stjälkar så tidigt som möjligt, helst innan blommorna bildar nya frön.
  • Ta bort blommor och förstör dem (till exempel genom att bränna dem) så att fröna inte kan eftermogna och börja gro.
  • Du kan behöva göra det här flera gånger under en säsong för att verkligen få bort jättelokorna.


Vi rekommenderar att du tar hjälp av en sakkunnig person till exempel ett trädgårdsföretag, eftersom det är stor risk att få brännskador av jättelokans växtsaft.

Om du vill försöka få bort jättelokor är det viktigt att du använder till exempel skyddskläder, stövlar och trädgårdshandskar. Tvätta redskapen noga efteråt eftersom också torkad växtsaft är farlig.

Så slänger du jätteloka

Tänk på hur du slänger jätteloka. Du ska inte lägga växten i komposten eller bland trädgårdsavfallet och aldrig ute i naturen. Gör så här istället:

 • Lägg växterna och eventuell jord i sopsäckar. Stäng säckarna ordentligt.
 • Ta med sopsäckarna till Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral.
 • Lägg säckarna i de särskilda containrarna för invasiva arter. Om du inte hittar den, kontakta personal på plats och lämna säckarna till dem.
  Du får inte lägga invasiva växter i facket för kompost eller i containern för energiåtervinning!

Rapportera fynd

Om du sett Jätteloka är det bra om du rapporterar det i Mölndals stads kartverktyg. Du bör också rapportera till Artdatabanken eller via Artportalen.

Mer information

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad