Jätteloka

Här kan du läsa om den invasiva arten jätteloka och få tips om hur du kan bidra till att förhindra att växtarten sprider sig i Mölndal.

Status i Sverige

Växten förekommer i Sverige och har stor spridning. Den bekämpas lokalt. Jätteloka är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen.

Så här känner dig igen jätteloka

Jättelokan ser ut ungefär som ett jättestort hundkäx och kan förväxlas med vissa andra växter. Stammen kan bli flera meter hög och nästan 10 centimeter tjock. Bladen är stora med spetsiga, flikiga kanter.

Växtarten kan skapa problem för din hälsa

Jättelokans växtsaft kan ge brännsår på huden, särskilt om du är i solen. Skadorna visar sig ofta först efter några timmar eller ett par dygn. Om du har fått växtsaft av jätteloka på dig bör du tvätta området med tvål och vatten. Skydda sedan huden mot direkt solljus under minst en vecka, även om du är symtomfri.

Förhindra spridning av jätteloka

 • Plantera aldrig invasiva arter.
 • Om du upptäcker jätteloka i din trädgård så försök att ta bort den innan den helt tar över. Om du tror att jätteloka är på väg att växa upp, försök att kapa plantan under tillväxtpunkten, som är strax under marken. Ryck upp plantan, så att den inte kan slå rot igen.
 • Om jättelokan redan har börjat växa upp är det bra att försöka slå av växtens stjälkar så tidigt som möjligt, helst innan blommorna bildar nya frön. Ta bort blommor och förstör dem (till exempel genom att bränna dem) så att fröna inte kan eftermogna och börja gro. Du kan behöva göra det här flera gånger under en säsong för att verkligen få bort jättelokorna. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en sakkunnig person (t ex ett trädgårdsföretag), eftersom det är stor risk att få brännskador av jättelokans växtsaft. Om du vill försöka få bort jättelokor är det viktigt att du använder till exempel skyddskläder, stövlar och trädgårdshandskar. Tvätta redskapen noga efteråt eftersom också torkad växtsaft är farlig.
 • Tänk på hur du slänger invasiva växter. Du ska inte lägga dem i komposten eller bland trädgårdsavfallet. Gör så här istället:
  • Lägg växterna i sopsäckar.
  • Ta med sopsäckarna till någon av Mölndals stads återvinningscentraler.
  • Kontakta personal på plats och lämna säckarna till dem.
   Du får inte lägga invasiva arter i vår container för brännbart. Detta på grund av att vi krossar allt innehåll i containern. Då finns det risk att de invasiva arterna sprider sig till den närliggande naturen.

Rapportera fynd

Om du sett Jätteloka är det bra om du rapporterar det i Mölndals stads kartverktyg. Du kan också rapportera in via invasiva arter eller Artportalen.

Relaterad information

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad