Parkslide

Här kan du läsa om den invasiva arten parkslide och få tips hur du själv kan hjälpa till att förhindra att växten sprider sig i Mölndal. 

Status i Sverige

Har stor spridning i landet.

Så här känner du igen parkslide

Parkslide blir drygt två meter hög och bildar genom rotskott stora bestånd som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Växten är ganska grov och upprätt med blad som är cirka en decimeter långa. Parkslide blommar i september till oktober, med vita, något rödaktiga blommor som sitter i klasar i bladvecken.

Så bekämpar du parkslide

Om du påbörjar bekämpningen tidigt när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort växten. Genom att klippa ner växten minst fyra gånger per år kan du begränsa spridningen. Första huggningen ska göras när de första skotten visar sig, den sista innan växten går i vila på hösten.

Undvik att gräva i bestånd med parkslide. Om du måste gräva, var försiktig eftersom rotdelar ofta ger upphov till nya plantor och spridningen ökar då. Naturvårdsverket råder dig att inte röra parkslide om du inte måste då den reagerar på försök att ta bort den.

Ska du ta bort ett stort bestånd av parkslide, räkna med att du kommer behöva vara aktiv i flera år.

Du hittar även mer information om bekämpning av Parkslide hos Naturvårdsverket.

Så slänger du parkslide

Tänk på hur du slänger parkslide. Du ska inte lägga växten i komposten eller bland trädgårdsavfallet och aldrig ute i naturen. Gör så här istället:

 • Lägg växterna och eventuell jord i sopsäckar. Stäng säckarna ordentligt.
 • Ta med sopsäckarna till Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral.
 • Lägg säckarna i de särskilda containrarna för invasiva arter. Om du inte hittar den, kontakta personal på plats och lämna säckarna till dem.
  Du får inte lägga invasiva växter i facket för kompost eller i containern för energiåtervinning!

Det gör staden med parkslide

En inventering kring invasiva arter gjordes 2020. En handlingsplan för att hindra spridningen av arterna på stadens mark håller vi på att ta fram. Handlingsplanen beräknas vara klar hösten 2021. På enstaka platser klipper vi ner parksliden, det på platser där vi klipper ofta vilket ger viss effekt.

Råd inför bekämpning av parkslide och för att undvika spridning:

Du hittar även information om bekämpning av Parkslide hos Naturvårdsverket.

 • Plantera inte parkslide i din trädgård.
 • Flytta den absolut inte till nya platser.
 • Slå inte av den med hackande redskap/trimmer. Även mycket små delar kan slå rot.
 • Kompostera inte rötter eller växtdelar.
 • Släng inte växtdelar på tomten eller i naturen.
 • Flytta eller använd inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.
 • Hela plantan måste behandlas för att undvika att obehandlade rötter och stamdelar ska skjuta nya skott, vilket kan resultera i ökad spridning. Om plantan delvis befinner sig på någon annans mark kan du behöva samråda med andra markägare för att planera åtgärden tillsammans.
 • Markägarens tillstånd krävs om du vill bekämpa parkslide på någon annans mark.
 • En kombination av flera bekämpningsmetoder kan tillsammans möjligen ge effekt.
  • Ett exempel är kombinationen att knäcka och täcka. Det innebär att man knäcker av växtens ovanjordsdelar vid rotkronan precis under markytan och sedan täcker med markduk minst en meter utanför beståndet, gärna längre. Markduken täcks sedan med ett 30 cm lager jord eller grus. Detta görs med fördel innan första frosten så att plantan inte hinner skicka ner all näring till rötterna. Det är viktigt att säkerställa att det inte finns några hål eller andra möjligheter för plantan att ta sig igenom täckningen (till exempel möjlighet att växa upp längs stolpe eller annan struktur som sticker upp genom täckmaterialet). Troligen kommer nya skott så småningom att lyfta på duken. Knäck då dessa på nytt samt torka och fortsätt sedan att täcka området.
 • Var mycket noga med att ta hand om växtavfall från parkslide på rätt sätt för att undvika spridning.
 • Lägg aldrig växtdelar från parkslide i facket för trädgårdsavfall på återvinningscentralen och inte heller i Energiåtervinning. Lämna det till personalen!

Rapportera fynd

Om du hittar parkslide är det bra om du rapporterar det i Mölndals stads kartverktyg. Du bör också rapportera till Artdatabanken eller via Artportalen.

Mer information

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad