Parkslide

Här kan du läsa om den invasiva arten parkslide och få tips hur du själv kan hjälpa till att förhindra att växten sprider sig i Mölndal. 

Status i Sverige

Har stor spridning i landet.

Så här känner du igen parkslide

Parkslide blir drygt två meter hög och bildar genom rotskott stora bestånd som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Växten är ganska grov och upprätt med blad som är cirka en decimeter långa. Parkslide blommar i september till oktober, med vita, något rödaktiga blommor som sitter i klasar i bladvecken.

Skapar problem

Parkslide är en främmande art på spridning i länet som kan orsaka stora skador. Rotsystemet kan tränga igenom dränering och betong och den riskerar att tränga ut inhemska arter. Det som tidigare sågs som en vacker trädgårdsväxt, har etablerat sig som ett aggressivt och svårutrotat ogräs som behöver bekämpas. Parkslide kommer ursprungligen från Asien och gynnas av varmare klimat.

Förhindra spridning av parkslide

 • Om du upptäcker parkslide i din trädgård så försök att ta bort den. Tänk på att inte slå av den med hackande redskap. Även små delar av växten kan slå rot. För att bli av med parkslide ska istället plantorna grävas upp.
 • Tänk på hur du slänger parkslide. Du ska inte lägga växten i komposten eller bland trädgårdsavfallet. Gör så här istället:
  • Lägg växterna i sopsäckar.
  • Ta med sopsäckarna till någon av Mölndals stads återvinningscentraler.
  • Kontakta personal på plats och lämna säckarna till dem.
   Du får inte lägga invasiva arter i vår container för brännbart. Detta på grund av att vi krossar allt innehåll i containern. Då finns det risk att de invasiva arterna sprider sig till den närliggande naturen.
 • Flytta inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.

Att hugga ner växten fyra gånger per år kan begränsa spridningen. Första huggningen görs när de första skotten visar sig, den sista före växten går i vila under hösten. Rotsystemet kan växa flera meter djupt och minsta bit som blir kvar kan ge upphov till nya plantor. Efter uppgrävning täcks marken med heltäckande presenning i flera år. Hantera färska stjälkar och rötter som farligt avfall.

Om man påbörjar bekämpningen tidigt när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort växten. Stora bestånd kan vara mycket besvärliga att bli av med och kräver ofta insatser under många år.

Rapportera fynd

Om du hittar parkslide är det bra om du rapporterar det i Mölndals stads kartverktyg. Du kan också rapportera in invasiva arter eller via Artportalen.

Relaterad information

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad