Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Parkslide

Här kan du läsa om den invasiva arten Parkslide och få tips hur du själv kan hjälpa till att förhindra att växten sprider sig i Mölndal. 

Status i Sverige

Har stor spridning i landet.

Så här känner du igen Parkslide

Parkslide blir drygt två meter hög och bildar genom rotskott stora bestånd som kan sprida sig flera meter från ursprungsplantan. Växten är ganska grov och upprätt med blad som är cirka en decimeter långa. Parkslide blommar i september till oktober, med vita, något rödaktiga blommor som sitter i klasar i bladvecken.

Skapar problem

Parkslide är en främmande art på spridning i länet som kan orsaka stora skador. Rotsystemet kan tränga igenom dränering och betong och den riskerar att tränga ut inhemska arter. Det som tidigare sågs som en vacker trädgårdsväxt, har etablerat sig som ett aggressivt och svårutrotat ogräs som behöver bekämpas. Parkslide kommer ursprungligen från Asien och gynnas av varmare klimat.

Bekämpa parkslide

Om man påbörjar bekämpningen tidigt när beståndet är litet ökar möjligheten att få bort växten. Stora bestånd kan vara mycket besvärliga att bli av med och kräver ofta insatser under många år.

Att hugga ner växten fyra gånger per år kan begränsa spridningen. Första huggningen görs när de första skotten visar sig, den sista före växten går i vila under hösten. För att bli av med parkslide grävs plantorna upp. Rotsystemet kan växa flera meter djupt och minsta bit som blir kvar kan ge upphov till nya plantor. Efter uppgrävning täcks marken med heltäckande presenning i flera år. Hantera färska stjälkar och rötter som farligt avfall.

Bekämpning med kemiska medel kan i enstaka fall vara behövligt, men får inte användas i närheten av vattendrag.

Förhindra spridning

  • Plantera aldrig Parkslide i din trädgård
  • Slå inte av den med hackande redskap, även små delar av växten kan slå rot
  • Kompostera inte rötter eller växtdelar (ska hanteras som brännbart)
  • Flytta inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits

Rapportera

Om du hittar Parkslide i naturen är det bra om du rapporterar in det via Mölndals stads kartverktyg eller via webbformuläret Artportalen.

Relaterad information

Naturvårdsverket om invasiva arter
Länsstyrelsen i Västra Götaland om invasiva arter
Mölndals stads kartverktyg
Artportalen
Invasivaarter.nu

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-18 14.07