Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Rubrik

Här kan du få mer information om den invasiva arten Sjögull och tips vad du själv kan göra för att förhindra att växten sprider sig.  


Sjögull är en vattenväxt som planterades in som prydnad i Sverige redan under 1800-talet. Den kan lätt förvildas och sprida sig, och är nu en invasiv art i svenska vattendrag. Sjögull beskrivs som vacker men förrädisk. Den breder gärna ut sig över stora ytor, och växtdelar som lossnar kan driva i väg, slå rot och bilda nya kolonier.

Så här känner du igen Sjögull

De växer i sötvatten, från ytan och ned till tre meters djup. Växterna är rotade i botten, och har flytblad som nästan helt kan täcka vattenytan där de finns. De blommar under juli till augusti.

Sjögull har rundade, näckrosliknande blad med vågig kant. Bladen är åtta centimeter långa, vilket är mindre än vanliga näckrosblad. Undersidan av bladen är ofta rödprickiga. Blomman skjuter upp en bit över vattenytan (under juli till augusti) och har fem gula kronblad.

Från och med december har de en viloperiod. Då bryts det mesta av växten ner, sedan tar tillväxten ny fart i maj.

Så här skapar växten problem

Massiva bestånd av sjögull kan täcka stora delar av en sjö eller ett vattendrag. Det påverkar människor direkt genom att försvåra för bad, fiske och båttrafik. Livet under ytan kan även påverkas negativt, då det blir lite solljus i vattnet.

Sjögull kan sprida sig dels med frön (både genom själv- och
korspollinering) och med vegetativa delar. De kan växa snabbt. På två
månader kan de skjuta i väg fem meter långa revor längs botten. Revor
med rötter sträcker sig även mot ytan och varje reva kan bilda ett nytt
bestånd.

Rapportera fynd

Om du hittar Sjögull i naturen är det bra om du rapporterar in det via Mölndals stads kartverktyg eller i webbformuläret Artportalen.

Relaterad information

Naturvårdsverket om invasiva arter
Länsstyrelsen i Västra Götaland om invasiva arter
Mölndals stads kartverktyg
Artportalen
Invasivaarter.nu

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-18 14.08