Sjögull

Här kan du få mer information om den invasiva arten sjögull och tips vad du själv kan göra för att förhindra att växten sprider sig.  


Sjögull är en vattenväxt som planterades in som prydnad i Sverige redan under 1800-talet. Den kan lätt förvildas och sprida sig, och är nu en invasiv art i svenska vattendrag. Sjögull beskrivs som vacker men förrädisk. Den breder gärna ut sig över stora ytor, och växtdelar som lossnar kan driva i väg, slå rot och bilda nya kolonier.

Så här känner du igen sjögull

De växer i sötvatten, från ytan och ned till tre meters djup. Växterna är rotade i botten, och har flytblad som nästan helt kan täcka vattenytan där de finns. De blommar under juli till augusti.

Sjögull har rundade, näckrosliknande blad med vågig kant. Bladen är åtta centimeter långa, vilket är mindre än vanliga näckrosblad. Undersidan av bladen är ofta rödprickiga. Blomman skjuter upp en bit över vattenytan (under juli till augusti) och har fem gula kronblad.

Från och med december har de en viloperiod. Då bryts det mesta av växten ner, sedan tar tillväxten ny fart i maj.

Hindra spridning i svenska vatten

Det går att aktivt försöka hindra ytterligare spridning av sjögull. Köp helst inte sjögull. Om de redan finns i en damm måste man vara ytterst noga med att växtdelar inte kan nå vattendrag eller sjöar.

Undvik att köra med motorbåt bland sjögull eftersom växtdelar då kan lossna och sprida sig. Slå inte heller bestånd av sjögull, det kan förvärra situationen om inte alla växtdelar samlas upp.

Kontakta Länsstyrelsen eller kommunen för rådgivning om det är problem med sjögull vid till exempel bryggor och stränder.

Så slänger du Sjögull

Tänk på hur du slänger sjögull. Du ska inte lägga växten i komposten eller bland trädgårdsavfallet och aldrig ute i naturen. Gör så här istället:

  • Lägg växterna och eventuell jord i sopsäckar. Stäng säckarna ordentligt.
  • Ta med sopsäckarna till Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral.
  • Lägg säckarna i de särskilda containrarna för invasiva arter. Om du inte hittar den, kontakta personal på plats och lämna säckarna till dem.
    Du får inte lägga invasiva växter i facket för kompost eller i containern för energiåtervinning!

Rapportera fynd

Om du hittar Sjögull i naturen är det bra om du rapporterar det i Mölndals stads kartverktyg. Du bör också rapportera till Artdatabanken eller via Artportalen.

Relaterad information

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad