Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Naturvård

Mölndal har en rik natur med bland annat vackra lövskogsmiljöer och odlingsmarker, stora tallhedskogar, strömmande vatten och värdefulla sjöar. För att bevara och utveckla naturen har Mölndals stad beslutat om en Naturvårdsplan.

Naturvårdsplanen pekar ut 124 områden i Mölndal med höga naturvärden. Den innehåller mål och förslag på åtgärder samt riktlinjer för hur naturen ska beaktas för att uppfylla våra miljömål och uppnå ett hållbart samhälle med rika naturupplevelser.

Tekniska förvaltningen sköter det praktiska naturvårdsarbetet, bland annat att rensa vattendrag från vass, sköta fornminnen och rusta upp stenmurar och gärdesgårdar. Göteborgsregionen kalkar sjöar och skogsområden för att minska försurningen.

Tekniska förvaltningen byter också ut spänger över våtmarker, gallrar i skog och mark och ser till att stigar och vandringsleder är i bra skick.

Kontakt

Lisa Lund
Kommunekolog
Miljöförvaltningen
031-315 17 31
miljo@molndal.se

Elisabet Rex
Kommunekolog
Föräldraledig till den 31 december 2018
Miljöförvaltningen
031-315 17 14
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-07 11.05