Gastorpsparken

I västra Lindome finns Gastorpsparken. En grön oas mitt i bostadsområdet Gastorp med närhet till Skånhällaskolan och Lindome station.

Gastorpsparken består av vidsträckta gräsytor med gång- och cykelvägar. De stora ytorna passar utmärkt för tillexempel picknick eller utomhusspel.

En bäck rinner mitt i parken. Bäcken är på vissa platser kulverterad, det vill säga att den går under mark.

I Gastorpsparken finns:

  • lekplats, med gungor, rutschbana, sandlåda och sittplatser
  • boulebanor
  • hundrastgård på cirka 340 m²
  • en grusbollplan som hör till Skånhällaskolan.

Träddungar ramar in den centrala parkdelen där aktivitetsplatserna finns.

Hitta till Gastorpsparken

Parken ligger norr om Skånhällaskolan, öster om Fågelstensvägen.

Du kan åka kollektivt och gå av vid hållplats Skånhällaskolan och sedan gå norrut. Från Lindome station går du västerut längs Almvägen i ca 10 minuter.

Karta Gastorpsparken

Trivselregler

  • Släng ditt skräp i papperskorgar eller ta med hem och släng, skräpa inte ner vår vackra natur.
  • Runt och på lekplatsen är det enligt lag förbjudet att röka!
  • Hundar ska i parker vara kopplade, det gäller året runt förutom inne i hundrastgården.
  • Är det något som är trasigt eller om du har beröm eller synpunkter, meddela oss via vår synpunktshantering och felanmälan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad