Sjöar och vattendrag

Mölndal är ett område som är rikt på sjöar där du både kan bada och fiska. De största sjöarna är Sisjön, Rådasjön och Stensjön. Södra och Norra Barnsjön är Lindomes mest populära sjöar. Du som bor i Kållered kan ta ett bad vid Tulebosjöns badplats. Det finns också många andra små tjärnar och mossar att upptäcka.

Sisjön som ligger både i Mölndal och Göteborg är en fantastiskt vacker sjö som ändå ligger nära storstaden. Rådasjön är känd för sina roddtävlingar. Många av sjöarna i området bär spår av inlandsisens härjningar. Det syns extra tydligt vid Horsikan och Rävekärrs Långevatten.

Göteborgsregionen kalkar regelbundet sjöarna för att minska försurningen.

Runt Rådasjön, Norra Långevattnet och Finnsjön finns det vattenskyddsområden där särskilda regler gäller. Till exempel får du inte använda förbränningsmotor på Rådasjön.

Bäckar och åar

Mölndalsån rinner genom Mölndals stad. Den har sina källor i Hindås och rinner genom bland annat Härryda och Mölnlycke, för att sedan uppgå i Göta Älv. Mölndalsån är känd för sin stora översvämningsrisk. Kommunerna längs ån samarbetar för att minimera översvämningarna. Du kan läsa mer om det under rubriken Mölndalsån.

Kålleredsbäcken rinner från Kållered norrut och går upp i Mölndalsån. Stora ån, eller Balltorpsbäcken, förbinder Kålleredsbäcken med Välen.

Lindomeån har sina källor i Ingsjöarna, Nordsjön och Östersjön. Vid Alafors byter ån namn till Kungsbackaån.

Årensning

Kommunen rensar bäckar och vattendrag med jämna mellanrum för att minska risken för översvämning. Vassen växer snabbt och om den inte rensas bort skulle våra vattendrag helt växa igen.

Vi rensar de största vattendragen och även vissa sjöar. Ofta rensar vi bäckar och åar under hösten. Om du undrar eller har synpunkter kring rensningen av åar, använd vår synpunktshanterare eller ring till kontaktcenter Mölndal.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad