Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Trädfällning

Här kan du läsa om vad som gäller när du vill fälla träd på kommunens mark. Gäller det privat mark får du fråga markägaren. Fäll inga träd på någon annans mark innan du har fått tillstånd av markägaren. Skulle du ta ner träd som tillhör kommunen kan du få böter.

Träden är värdefulla

I Mölndal finns områden med naturmark där träden får stå kvar. Träden är viktiga på flera sätt. Dels jämnar de ut temperaturen, dels renar de luften och dels är de viktiga för människors naturupplevelse i vardagen. Eftersom träden är så viktiga är Mölndals stad återhållsam med att fälla träd.

I Mölndals stad fäller tekniska förvaltningen vanligtvis träd under vintersäsongen. Träd som kan orsaka en akut fara tar vi dock ner så fort som möjligt, när som helst under året.

Ansökan om fällning

Om du vill ansöka om att staden ska ta ner ett träd, ska du fylla i och skicka in blanketten Ansökan om trädfällningPDF. Om du själv vill fälla ett träd, kan du ansöka om det genom att fylla in och skicka in blanketten RotpostkontraktPDF. Du får då betala 150 kronor per träd.

När får du ja till fällning?

Farliga träd

Sjuka eller skadade träd eller träd som lutar över tomter och gångvägar, där det finns risk att grenar eller hela trädet kan falla ner och skada människor eller egendom.

Träd som skymmer sikten

Träd eller sly som växter ut över gångvägar eller cykelbanor.

Gallring

Ibland kan träden ha växt upp alltför tätt och konkurrerar med varandra om luft och ljus. Då gallras bland annat asp, björk och sälg. I vissa fall kan även granar fällas, om de konkurrerar med andra stora träd som tallar och ekar.

När får du nej till fällning?

Utsikt och skugga

Inga träd fälls på grund av att de skuggar eller försämrar utsikten.

Kalhuggning

Mölndals stad fäller aldrig samtliga träd inom ett område, där är alltid frågan om gallringar. Ett kalhugget område blir nämligen fort beväxt av sly och kan inte användas för friluftsliv.

Toppning

Vi toppar eller stympar aldrig höga välväxta träd. Det ger på sikt farliga, instabila träd och risk för rötskador. Dessutom skjuter trädet nästan alltid ut en mängd nya skott rån kapningsstället, vilket på några år gör trädet ännu tätare än tidigare.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 09.38