Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ansökan om trädfällning

Här kan du läsa om vad som gäller när du vill fälla träd på kommunens mark. Gäller det privat mark får du fråga markägaren. Fäll inga träd på någon annans mark innan du har fått tillstånd av markägaren.

Träden är värdefulla

I Mölndal finns områden med naturmark där träden får stå kvar. Träden är viktiga på flera sätt:

  • De jämnar de ut temperaturen
  • de renar de luften
  • de tar hand om dagvatten
  • de är de viktiga för människors naturupplevelse i vardagen.

Eftersom träden är så viktiga är Mölndals stad återhållsam med att fälla träd.

I Mölndals stad fäller tekniska förvaltningen vanligtvis träd under vintersäsongen. Träd som kan orsaka en akut fara tar vi dock ner så fort som möjligt, när som helst under året.

Inga träd fälls på grund av att de skuggar eller försämrar utsikten.

Skadade och farliga träd

Om de ser ett sjukt eller skadat träd, anmäl det via vårt synpunktssystem.

Om du ser ett träd som riskerar att skada någon person eller egendom, kontakta teknisk kundservice 031-315 15 80.

Fråga/ansök om tillstånd

Innan du tar ner ett träd på någon annans mark måste du fråga och få tillstånd av markägaren!

För träd som står på kommunala parker, naturområden eller på trafikmark ska du ansöka hos Tekniska förvaltningen om att få ta ner träden. Just nu kan du inte göra en ansökan, en e-tjänst för detta kommer att lanseras under hösten 2019.

Om trädet står på annan kommunal mark ska du kontakta Fastighetsavdelningen, som är fastighetsägare, via Synpunktshanteraren.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-27 08.55