Samhällsarbete Åby

Målet för det områdesbaserade samhällsarbetet är att öka trivsel, trygghet och delaktighet för boende i Åbyområdet.

Vi arbetar med att utveckla och förbättra inflytandet i bostadsområdet. Inriktningen för vårt arbete styrs därför av lokalsamhällets behov, som vi samlar in via enkäter och möten med de boende. Samhällsarbete Åby har sin lokal på Mötesplats Åby.

Attraktiva Åby

Inom ramen för samhällsarbetet är tio gymnasieungdomar anställda. Dessa jobbar tre timmar per vecka, på torsdagskvällar. Tillsammans med stadens samordnare driver de projektet "Attraktiva Åby".

För mer information och senaste nytt:

Vill du vara med och påverka?

Behov och önskemål hos er i området driver oss framåt. Har du idéer eller åsikter om hur Åbyområdet är, borde vara eller kan bli så tveka inte att höra av dig. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Tjänstemän, ungdomar och volontärer driver arbetet

En samordnare arbetar heltid. Till sin hjälp finns tio ungdomar inom projektet "Attraktiva Åby". Extra handledare anställs för att i första hand arbeta tillsammans med samordnaren kring ungdomarnas projekt. Därutöver arbetar timanställda, såsom ungdomsledare med spontanidrott och handledare för feriearbetare. En volontär arbetar specifikt med odlingsprojektet på Lilla Katrineberg.

Samverkan mellan många parter

Samhällsarbete Åby sker i samverkan mellan Mölndals stad, Mölndalsbostäder, Brf Smörhålan och Brf Korndahl. I den lokala samverkansgruppen finns också, förutom betalande parter; HGF Travkusken, Katrinebergsskolan, Fältassistenter, Folkhälsosamordnare, Broslätts fritidsgård, Fässbergs församling Svenska kyrkan, Pingst Mölndal, Polisen och Brottsförebyggande rådets samordnare.

Alla organisationer som har ett intresse av att vara med och utveckla Åbyområdet är välkomna att delta i detta arbete. Använd kontaktuppgifterna nedan för att anmäla ert intresse.

Kontakt

Robert Andersson
Samordnare samhällsarbete Åby
Kultur- och fritidsförvaltningen
0707-70 14 03
robert.andersson02@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-20 15.06