Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Samhällsarbete Kållered

Vårt mål är att öka trivseln, delaktigheten och tryggheten för boende i Kållered.

Vad gör vi?

Vi arbetar med att fördjupa demokratiska processer i lokalsamhället. Grundregeln är att arbetets inriktning styrs av samhälleliga behov som, via enkäter och impulser från lokalsamhället, inkommer till samordnaren.

Vi arbetar dels utifrån färdiga metoder, som till exempel trygghetsvandringar och framtidsvekstäder.

Vi arbetar vidare med att, å medborgarnas vägnar, driva processer kring fysiska förändringar i närmiljön. Det kan till exempel handla om önskemål att anlägga en skatepark, hundrastgård eller stadsnära odling, eller att få till stånd konstprojekt i offentliga rummet. Vi arbetar också med metodutveckling av koncept anpassade för specifika behov som lyfts av medborgare.

Vad vill vi?

Vårt mål är att öka trivseln, delaktigheten och tryggheten för boende i Kållered.

Till vår hjälp har vi tio anställda gymnasieungdomar som löpande arrangerar föreläsningar, möten, diverse arrangemang, trygghetslöpning, datorkurs för seniorer med mera. De anställda ungdomarna sprider information om sitt arbete på sociala medier. Välkommen att följa Kålleredprojektet på Facebook och Kålleredprojektet på Instagram.

Vilka är vi?

Verksamheten är organisatoriskt placerad inom Mölndals stad, men är till dels finansierad av Skandia fastigheter.

Kontakt

Vibeke Ekström
Samordnare samhällsarbete Kållered
Kultur- och fritidsförvaltningen
0704-67 71 33
vibeke.ekstrom@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-28 14.05