Syltlöken 1

Detaljplanen syftar till att skapa bostäder med mera inom Syltlöken 1 i Toltorpsdalen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flerbostadshus i upp till fem våningar samt en mindre närbutik i korsningen Toltorpsgatan – Bagerigatan i Toltorpsdalen. Planförslaget innebär även att en förrådsbyggnad i upp till två våningar uppförs mot Toltorpsgatan.


Vad händer nu?

  • Laga kraft
    Detaljplanen vann laga kraft den 5 december 2017.
  • Bebyggelse
    Beräknad inflytt tidigast hösten 2021.
  • Byggherre
Byggnationsskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Dela på:

Senast uppdaterad