Syltlöken 1

Detaljplanen syftar till att skapa bostäder med mera inom Syltlöken 1 i Toltorpsdalen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flerbostadshus i upp till fem våningar samt en mindre närbutik i korsningen Toltorpsgatan – Bagerigatan i Toltorpsdalen. Planförslaget innebär även att en förrådsbyggnad i upp till två våningar uppförs mot Toltorpsgatan.


Vad händer nu?

  • Laga kraft
    Detaljplanen vann laga kraft den 5 december 2017.
  • Bebyggelse
    Beräknad inflytt tidigast hösten 2021.
  • Byggherre
Byggnationsskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Planhandlingar

Utredningar

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad