Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Fässbergsdalen

Fördjupad översiktsplan. Planområdet omfattar markområden norr och söder om Söderleden från Åbromotet i öster till Järnbrottsmotet i väster. 

Stadsbyggnadskontoren i Mölndals och Göteborgs stad har gemensamt upprättat strategier för markanvändning, infrastruktur och miljö för Fässbergsdalen.

Planen ska fungera som en integrerad del i respektive kommuns översiktsplan.

Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12.

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planexploatering@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 09.05