Fässbergsdalen

Fördjupad översiktsplan. Planområdet omfattar markområden norr och söder om Söderleden från Åbromotet i öster till Järnbrottsmotet i väster. 

Stadsbyggnadskontoren i Mölndals och Göteborgs stad har gemensamt upprättat strategier för markanvändning, infrastruktur och miljö för Fässbergsdalen.

Planen ska fungera som en integrerad del i respektive kommuns översiktsplan.

Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12.

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-20 09.05