Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Mölndals innerstad, norr om Brogatan

Detaljplanen utgör en del i den övergripande idén om att utveckla hela Mölndals innerstad till en levande och trygg stadskärna.

Planområdet är beläget i Mölndals innerstad och avgränsas av Brogatan i söder, Storgatan i väster, E6/E20 i öster samt av Tempelgatans bebyggelse i norr. Genom att dra fördel av sitt goda kollektivtrafikläge, skapa attraktiva och trygga mötesplatser samt bredda utbudet av handel, verksamheter och bostäder blir stadskärnan attraktiv för både mölndalsbor och besökare.

Vad innebär planförslaget?

Planen syftar till att möjliggöra en utveckling med ny bebyggelse norr om Brogatan och omfattar byggnader med ytor för handel, kontor, verksamheter och bostäder.

Befintliga byggnader byggs om för att ge plats åt kontor och handel. De byggs även på med våningar för bostäder med tillhörande utemiljöer för de boende. I planområdets nordvästra del planeras ett punkthus med entré mot Storgatan.

Vad händer nu?

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 och vann laga kraft  20 april 2015.

Detaljplanens status i planprocessen

Laga kraft i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Mölndals innerstad kommer de närmaste åren att genomgå en modernisering. Klicka HÄR för att läsa om hela omvandlingen.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Belysningsprogram.pdf 21.7 MB 2017-01-05 17.04
Gestaltningsprogram.pdf 20.7 MB 2017-01-05 17.04
Granskningsutlåtande.pdf 596.9 kB 2017-01-05 17.04
Illustrationskarta.pdf 488.7 kB 2017-01-05 17.04
Planbeskrivning.pdf 2.3 MB 2017-01-05 17.04
Plankarta.pdf 1.2 MB 2017-01-05 17.04
Samrådsredogörelse.pdf 252.5 kB 2017-01-05 17.04

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Geoteknik.pdf 1.4 MB 2017-01-05 17.03
Komfortvibrationsutredning.pdf 298.3 kB 2017-01-05 17.03
Luftkvalitetsutredning.pdf 8.3 MB 2017-01-05 17.03
Parkeringar.pdf 271.3 kB 2017-01-05 17.03
Risk.pdf 912.6 kB 2017-01-05 17.03
Riskberäkning.pdf 1.4 MB 2017-01-05 17.03
Socialkonsekvensanalys.pdf 3.8 MB 2017-01-05 17.03
Trafikbullerutredning.pdf 859.8 kB 2017-01-05 17.03
Trafikprognos.pdf 2.9 MB 2017-01-05 17.03
Trafikteknisk.pdf 30.6 MB 2017-01-05 17.03
VA-utredning.pdf 375.2 kB 2017-01-05 17.03
Översvämningsutredning.pdf 4.6 MB 2017-01-05 17.03

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-26 14.34