Mölndals innerstad, norr om Brogatan

Detaljplanen utgör en del i den övergripande idén om att utveckla hela Mölndals innerstad till en levande och trygg stadskärna.

Planen syftar till att möjliggöra en utveckling med ny bebyggelse norr om Brogatan och omfattar byggnader med ytor för handel, kontor, verksamheter och bostäder.

Befintliga byggnader byggs om för att ge plats åt kontor och handel. De byggs även på med våningar för bostäder med tillhörande utemiljöer för de boende. I planområdets nordvästra del planeras ett punkthus med entré mot Storgatan..

 

Vad händer nu? 

  • Laga kraft
   Detaljplanen vann laga kraft den 20 april 2015.
   • Bebyggelse
    Beräknad inflyttning 2020.
    • Byggherre
     Sverige Huset.


     

    Byggnationsskede i planprocessen

    Här kan du läsa mer om planprocessen.

    Kontakt

    Dela på:

    Senast uppdaterad