Mölndals innerstad, söder om Brogatan

Detaljplanen utgör en del i den övergripande idén om att utveckla hela Mölndals innerstad till en levande och trygg stadskärna.

Syftet med planen är att skapa en attraktiv och socialt hållbar stadskärna med offentliga platser som inbjuder till vistelse och som känns trygga. Planen möjliggör utbyggnad av en ny galleria, en ny livsmedelsbutik, fler bostäder samt parkeringsdäck. Syftet är också att skapa planmässiga förutsättningar för upprustning av den befintliga utemiljön samt ersätta befintlig bebyggelse med nya mer ändamålsenliga byggnader.


Vad händer nu? 

  • Laga kraft
    Detaljplanen vann laga kraft den 24 juni 2015.
  • Bebyggelse
     NCC har byggt klart gallerian för CityCon som öppnades hösten 2018. Lägenheter för Riksbyggen har byggts med inflyttning under 2019. Riksbyggen bygger på den sista delen av planen med start under hösten 2019 och beräknar inflyttning under 2022.
  • Byggherre
    NCC.
Byggnationsskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad