Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Mölndals innerstad, söder om Brogatan

Detaljplanen utgör en del i den övergripande idén om att utveckla hela Mölndals innerstad till en levande och trygg stadskärna.

Planområdet är beläget i Mölndals innerstad och avgränsas av Storgatan i väster, Nygatan i öster, Barnhemsgatan i söder samt Brogatan i norr. Mölndals torg ingår även i planen. Genom att dra fördel av sitt goda kollektivtrafikläge, skapa attraktiva och trygga mötesplatser samt bredda utbudet av handel, verksamheter och bostäder blir stadskärnan attraktiv för både mölndalsbor och besökare.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med planen är att skapa en attraktiv och socialt hållbar stadskärna med offentliga platser som inbjuder till vistelse och som känns trygga. Planen möjliggör utbyggnad av en ny galleria, en ny livsmedelsbutik, fler bostäder samt parkeringsdäck. Syftet är också att skapa planmässiga förutsättningar för upprustning av den befintliga utemiljön samt ersätta befintlig bebyggelse med nya mer ändamålsenliga byggnader.

Vad händer nu?

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 och vann laga kraft  24 juni 2015.

Detaljplanens status i planprocessen

Laga kraft i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen

 

Mölndals innerstad kommer de närmaste åren att genomgå en modernisering. Klicka HÄR för att läsa om hela omvandlingen. 

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Belysningsprogram.pdf 21.7 MB 2017-01-05 17.46
Gestaltningsprogram.pdf 20.7 MB 2017-01-05 17.46
Granskningsutlåtande.pdf 231.3 kB 2017-01-05 17.46
Illustrationskarta.pdf 4.9 MB 2017-01-05 17.46
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 15.4 MB 2017-01-05 17.46
Planbeskrivning.pdf 2.9 MB 2017-01-05 17.46
Plankarta Mölndals innerstad - söder om Brogatan.pdf 3.7 MB 2017-04-19 11.51
Samrådsredogörelse.pdf 358.1 kB 2017-01-05 17.46

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Förorenad mark inventering.pdf 9.4 MB 2017-01-05 17.47
Förorenad mark markundersökning.pdf 1.3 MB 2017-01-05 17.47
Geoteknik.pdf 2.1 MB 2017-01-05 17.47
Luftkvalitetsutredning.pdf 8.3 MB 2017-01-05 17.47
Parkeringar.pdf 271.3 kB 2017-01-05 17.47
Risk.pdf 741.5 kB 2017-01-05 17.47
Riskberäknings-pm.pdf 1.4 MB 2017-01-05 17.47
Socialkonsekvensanalys.pdf 3.8 MB 2017-01-05 17.47
Trafikbullerutredning.pdf 902.3 kB 2017-01-05 17.47
Trafikprognos.pdf 2.9 MB 2017-01-05 17.47
Trafikteknisk.pdf 30.6 MB 2017-01-05 17.47
VA-utredning.pdf 375.2 kB 2017-01-05 17.47
Översvämningsutredning.pdf 4.6 MB 2017-01-05 17.47

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-25 15.09