Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Mölndalsåns dalgång

Mölndal och Göteborg har tillsammans tagit fram en fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns dalgång. Planen antogs i Mölndals kommunfullmäktige februari 2017 och i Göteborgs kommunfullmäktige april 2017.

Syftet är att gemensamt med Göteborgs stad ta fram strategier för stadsutvecklingen utefter Mölndalsvägen/Göteborgsvägen och kringliggande områden, samt att klarlägga riksintressen i dalgången. Planen ska fungera som en integrerad del i respektive kommuns översiktsplan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fördjupad översiktsplan Mölndalsåns dalgång.pdf 9.8 MB 2018-04-25 16.50

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planexploatering@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-04-25 16.51