Översikts­plan för Mölndal

I Mölndal pågår just nu arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.  

Strategikarta

Vad är en översiktsplan

En översiktsplan redovisar kommunens ställningstagande till den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ligger till grund för efterföljande planering och beslut, och en aktuell översiktsplan förenklar fortsatt arbete när kommunen sedan ska detaljplanera ett område, lämna förhandsbesked/bygglov eller göra andra insatser.

Översiktsplanen ger en helhetsbild och en övergripande struktur för hela kommunen och är ett resultat av analyser och sammanvägningar mellan många olika intressen, behov och värden. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande.

Till förslag på översiktsplan kommer det att följa med en digital karta, som är under framtagande.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hållbarhetsbedömning.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-05-04 12.08
Samrådshandling.pdf Pdf, 24.6 MB. 24.6 MB 2018-05-24 09.27
Matris hållbarhetsbedömning.pdf Pdf, 129.5 kB. 129.5 kB 2018-05-28 11.34


Vad händer nu?

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 3 maj till den 4 juli 2018. Under denna tiden har politiker och tjänstemän även varit ute och haft dialogmöten i de olika tätorterna.

Nu sammanställs alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse. Därefter ses förslagshandlingen över och revideras eventuellt utifrån de synpunkter som kommit in. Nästa skede i processen är utställningen som planeras genomföras under 2021.

Översiktsplanprocessen

Kontakt

Elisabet Börlin
Översiktsplanerare
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
031-315 14 21
elisabet.borlin@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad