Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Åby mässhall och hotell

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av en mässhall och ett hotell i anslutning till Åby travbana.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av en mässhall och ett hotell i anslutning till Åby travbana. Utvecklingen av en mäss- och hotellanläggning här är ett sätt att tillgodose behovet av en arena för ”mellanstora” evenemang så som utställningar, sport och konferenser.

Som ett komplement till mässanläggningen planeras ett hotell med cirka 150-200 rum. I samband med detta kommer även anläggningens parkering att göras om, bland annat för att bättre kunna hantera stora dagvattenflöden.

Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Åby travsällskap och Mölndals stad. En smal remsa i östra delen av fastigheten Åby 1:75 kan komma att tas i anspråk som allmän plats vid ombyggnaden av Åbyvägen.

Vad händer nu? 

  • Laga kraft
    Detaljplanen vann laga kraft den 10 mars 2017.
  • Bebyggelse
    Nybyggnad av kontor, hotell och en mässhall.
  • Byggherre
    Klövern projektutveckling AB.
Byggnationsskede i planprocessen

 Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Björn Winstrand
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
031-315 14 19
bjorn.winstrand@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-27 08.59