Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Bostäder söder om Ullas Lyckas väg

Detaljplanen syftar till att skapa ca 50 bostäder vid Ullas Lyckas väg i Kållered.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av bostadsbebyggelse. Förslaget innebär att området bebyggs med 52 bostäder i form av par- och radhus. Delar av fastigheterna Stretered 1:1 och Stretered 1:180 föreslås som allmän plats och avses lösas in av staden.

Vad händer nu? 

 • Laga kraft
  Detaljplanen vann laga kraft den 23 oktober 2015.
 • Bebyggelse
  Ett beviljat bygglov har givits för totalt 52 st bostäder i form av par- och radhus.
 • Byggherre
  Mac Freeze AB.

  Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse kontakta byggherren.
Byggnationsskede i planprocessen

 Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-27 09.18