Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Förskola söder om Förbovallen, Östra Balltorp

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en ny förskola i Östra Balltorp.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny förskola om två våningar med tillhörande parkering. 

Vad händer nu? 

  • Laga kraft
    Detaljplanen vann laga kraft den 15 juli 2016 .
  • Bebyggelse
    Ett beviljat bygglov har givits för nybyggnad av en förskola med totalt 6 avdelningar.
  • Byggherre
    Mölndals stad.
Byggnationsskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planexploatering@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-27 09.20