Heljered etapp 2

Detaljplanen syftar till att pröva en fortsatt utbyggnad av bostäder i Heljered.


Detaljplanen syftar till att pröva en fortsatt utbyggnad av bostäder i Heljered.

Planområdet omfattar cirka 16 hektar och är beläget sydväst om IKEA i Kållered. Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Kålleredfastigheter, som ägs gemensamt av Mölndalsbostäder och HSB.

Vad händer nu?

Detaljplanen har påbörjats igen och målet är att den kommer att gå ut på samråd hösten 2020.

Projektets status i planprocessen

Första skedet i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.
Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-27 10.00