Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Lilla Fässbergs­dalen

Detaljplanen syftar till att pröva ca 200 bostäder i Lilla Fässbergsdalen.

Området ligger cirka 2 km väster om centrala Mölndal och omfattar viss jordbruksmark norr om Frölundagatan. Fässbergsåsen kommer eventuellt också att inkluderas i planen.

Vad innebär planförslaget?

I Lilla Fässbergsdalen ska ca 200 bostäder prövas i form av villor, radhus och lägenheter. En del av området föreslås för självbyggartomter. Med anledning av förändrad lagstiftning och direktiv har beslut om nytt planuppdrag fattats. Ny kunskap gällande stråket mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka naturreservat har också bidragit till beslutet. Målet har varit att komma ut på samråd i början av 2019 men har nu blivit återremitterat. Uppdateringar kommer att publiceras kontinuerligt kring det fortsatta arbetet.

Det planprogram som godkändes 2011 kommer att användas som ett kunskapsunderlag i den fortsatta processen.

Vad händer nu?

Många har visat intresse för att bo i området. Det finns dock i dagsläget ingen kö eller lista för de kommunala tomter som planeras i området. Strategi kring hur dessa skall fördelas tas fram då detaljplanearbetet kommit längre. Information kommer då att finnas på hemsidan.

Derome kommer att bebygga en del av området, intresserade av de bostäder Derome skall bygga kommer kunna anmäla intresse till dem då detaljplaneprocessen kommit lite längre. Information kommer att finnas på Mölndals stads hemsida samt www.deromemarkbostad.se

Projektets status i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-16 14.21