Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Lindome Centrum

Detaljplanen syftar till att utveckla Lindome Centrum med bostäder och centrumverksamhet.

Vad innebär planförslaget?

Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars att inleda arbetet med en ny detaljplan för Lindome Centrum. Enligt den nu gällande detaljplanen får fastigheterna användas för centrumbebyggelse och park/gågata. Fastighetsägarna har ansökt om att ändra detaljplanen i syfte att pröva möjligheten att bygga bostäder med möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåningen.

Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en utveckling av Äppelträdgården till ett centralt placerat allmänt torg med lummig inramning och plats för både lek och vila.

Detaljplanen möjliggör omkring 200 nya bostäder.

Projektets status i planprocessen

Uppdragskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planuppdrag för Lindome Centrum.pdf 136.3 kB 2017-01-17 09.41

Kontakt

Gustav Magnusson
Exploateringsingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 51
gustav.magnusson@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-27 09.00