Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Stadsdelen Pedagogen Park - Program

Planprogram för den nya stadsdelen Pedagogen Park. Kommunfullmäktige godkände planprogrammet för stadsdelen Pedagogen Park den 22 mars 2017.

Planprogram tillhörande stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 & 2 m.fl., har ett strategiskt läge med närhet till Mölndals innerstad, handelsområdet 421 och Frölunda Torg. I direkt anslutning till området finns busshållplats och ett välutbyggt cykelstråk.

Området gränsar i söder till Frölundagatan och i öster till Solängens villabebyggelse. Väster om området ligger Fässbergs kyrkogård samt angränsande villabebyggelse. I norr angränsar området till Bifrost som består av flerfamiljshus i tre-fyra våningar samt tillhörande parkeringsytor. Söder om området ligger verksamhetsområdet Jolen.

Områdets historia

Programområdet har historiskt används för jordbruk och stora delar av området har tillhört prästgården, som ligger direkt väster om programområdet. Under 1970-talet planerades stora markområden mellan Frölundagatan och Bifrostområdet med syfte att skapa utrymme för skolverksamhet. Pedagogen, intill Frölundagatan, blev säte för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet men upphörde på platsen 2006 då verksamheten flyttades till centrala Göteborg. År 2011 påbörjade Aspelin Ramm Fastigheter ombyggnaden av Pedagogen. Samtidigt får byggnaden och området ett nytt namn – Pedagogen Park och innehåller idag närmare 40 företag, med en blandning av kontorsverksamheter, restauranger, hörsalar och konferensrum, idrottshall, skolverksamheter, bank.

I den norra delen av området fanns tidigare Ekhagaskolan som nu är riven. I området finns även ett klubbhus, en idrottshall samt en fotbollsplan som avses att avvecklas/rivas och ersättas på annan plats.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park är att skapa en ny stadsdel med bostäder, handel, närservice, arbetsplatser, förskola, äldreboende och rekreationsområden. Planprogrammet för stadsdelen är en del i att utveckla tätorten Mölndal till en sammanhållen stad där stadsdelarna länkas samman och kopplingar till angränsande bostadsområden, grönområden, innerstaden samt Göteborg stärks. Syftet är att stadsdelen ska utformas med höga krav på hållbarhet som en del i stadens vision, Vision Mölndal 2022. Programförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan från 2006 samt den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige godkände programmet den 22 mars 2017. Planprogrammet kommer ligga till grund för fortsatt arbete med att ta fram detaljplaner för området. Detaljplanearbete påbörjas under våren 2017.

Projektets status i planprocessen

  1. Samråd planprogram
  2. Synpunkter samråd planprogram
  3. Godkänt

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Presentation från samrådsmötet 5 oktober 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Programsamrådsmöte.pdf 8.1 MB 2017-01-17 10.18

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planprogram.pdf 3.1 MB 2017-04-06 13.21
Programsamrådsredogörelse.pdf 563.9 kB 2017-04-06 13.21

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dagvatten- och VA-utredning.pdf 2.3 MB 2017-01-17 10.21
Geoteknisk utredning.pdf 1.8 MB 2017-01-17 10.21
Miljöteknisk undersökning.pdf 1.7 MB 2017-01-17 10.21
Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys.pdf 1.6 MB 2017-01-17 10.21
Trafiktekniskt PM.pdf 6.1 MB 2017-01-17 10.21

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
431 82 Mölndal
031-315 14 00
031-315 13 80 enklare byggfrågor
stadsbyggnad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-13 10.01