Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Kållered centrum

Detaljplanen syftar till att förtäta och utveckla vid Kållered centrum.


Planområdet är ca 12 hektar stort. Huvuddelen av området ägs av Skandia fastigheter, Akelius, Svenska kyrkan och Mölndals stad.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till förtätning med bostäder utmed Streteredsvägen och Våmmedalsvägen i Kållered. Planförslaget innebär en utbyggnad av ca 350 – 450 st. lägenheter. Skolor och förskolor inom planområdet ges en utökad byggrätt och planförslaget innehåller också två parkområden.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Vad händer nu?

Planförslaget vann laga kraft den 10 juli 2019.

Exploatering och utbyggnad i området kommer att börja under 2020.

Bygginformation

Just nu pågår projektering av vattenledningar och flytt av gator.

En lokal kommer att öppnas i området där du kan få information kring vad som händer.

Arbetet med Brattåsparken pågår.

Lägenhetsinformation etc

Information kring nya lägenheter finns hos exploatörernas webbplatser:

Skandia fastigheter

Projektets status i planprocessen

Laga kraft i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Planhandlingar och utredningar

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planexploatering@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-08 11.24