Kållered centrum

Detaljplanen syftar till att förtäta och utveckla vid Kållered centrum.

Planområdet är ca 12 hektar stort.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till förtätning med bostäder utmed Streteredsvägen och Våmmedalsvägen i Kållered. Planförslaget innebär en utbyggnad av ca 350 – 450 st. lägenheter. Skolor och förskolor inom planområdet ges en utökad byggrätt och planförslaget innehåller också två parkområden.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Vad händer nu?

  • Laga kraft
    Detaljplanen vann laga kraft den 10 juli 2019.
  • Bebyggelse
    Exploatering och utbyggnad i området kommer att börja hösten 2020.
  • Byggherre
    Skandia Fastigheter, Mölndalsbostäder, Victoria Park och Husvärden

För att läsa mer om vad som händer just nu med arbetet att bygga, klicka på plusset bredvid Bygginformation nedan.

Bygginformation

Just nu pågår projektering av vattenledningar och flytt av gator. Preliminärt påbörjar staden arbetet med gatorna i början av sommaren 2020. Mer information kommer.

En lokal kommer att öppnas i området där du kan få information kring vad som händer. Den ligger i den gamla blomsterbutikens lokaler.

Arbetet med Brattåsparken pågår.

Lägenhetsinformation etc

Information kring nya lägenheter finns hos exploatörernas webbplatser:

Skandia fastigheter om Kållered centrum

Planhandlingar och utredningar

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-27 15.49