Ekåsens koloniområde, del av Tållered 1:8

Detaljplanen syftar till att på ett tydligt sätt reglera ett befintligt koloniområde.

Planområdet är beläget i sydvästra Kållered cirka sju kilometer söder om Mölndals innerstad och omfattar ca 50 000 kvm. Marken inom planområdet ägs av Mölndals stad.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att på ett tydligt sätt reglera ett befintligt koloniområde som idag omfattas av områdesbestämmelser. Planförslaget innebär inte att några nya byggrätter tillkommer utan säkerställer befintlig bebyggelse med enhetliga bestämmelser för att bevara områdets karaktär, att underlätta vid framtida bygglovsgivning samt säkerställa utryckningsfordons möjlighet att verka i området genom en mindre breddning av vägarna. Lotterna kommer erbjudas till försäljning till medlemmarna i Mölndals koloniträdgårdsförening Ekåsen.

Vad händer nu?

Komplettering av underlaget pågår inför granskning, inte minst behövs noggrann utredning av ledningsnätet för att säkerställa nödvändiga dagvattenfunktioner. Tanken är att granskning ska kunna genomföras under våren/sommaren och att planen kan antas under hösten 2021.

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 24 augusti – 21 september 2017.

Projektets status i planprocessen

Inför granskning i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_samråd.pdf 2 MB 2017-08-24 07.24
Plankarta_samråd.pdf 1.8 MB 2017-08-24 07.24
Illustrationskarta_samråd.pdf 1.6 MB 2017-08-24 07.24

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bullerutredning.pdf 1.1 MB 2017-08-24 07.25
Geoteknisk utredning.pdf 11.8 MB 2017-08-24 07.25
Markteknisk undersökning.pdf 11.5 MB 2017-08-24 07.25
Trafikutredning.pdf 3.6 MB 2017-08-24 07.25
VA- och Dagvattenutredning.pdf 5.3 MB 2017-08-24 07.29

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad