Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Gårda Barnsjön

Mölndals stad har under våren 2017 beslutat om ett nytt planuppdrag för befintlig bebyggelse inom Gårda Barnsjö-området. Planuppdraget motsvarar den östra delen av det tidigare antagna planprogrammet för Gårda Barnsjöområdet.

Sjö

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra helårsboende, tillskapa ett 10-tal nya tomter samt säkerställa kommunalt VA och förbättringar av vägnätet.

Vad händer nu?

Just nu pågår utredningar och förstudier eftersom vi är i ett tidigt skede i planprocessen. Inledningsvis fokuseras framförallt på tre viktiga frågeställningar inför samråd.

  • Gatu- och VA-utbyggnad
  • Risker kopplade till kraftledning
  • Utformning av bebyggelser och tomter

Presentation från informationsmötePDF

Projektets status i planprocessen

Uppdragskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss på garda.barnsjon@molndal.se.

För frågor om detaljplanen kontakta Magnus Lövdahl, telefon 031- 315 14 31.
För frågor om gatu- och VA-utbyggnad kontakta Johanna Hulthén, telefon 031-315 15 50.

För frågor om gatukostnad eller mark- och fastighetsfrågor kontakta Gustav Magnusson, telefon 031 - 315 14 51.

Kontakt

Magnus Lövdahl
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 31
magnus.lovdahl@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-16 15.15