Gårda Barnsjön

Mölndals stad har under våren 2017 beslutat om ett nytt planuppdrag för befintlig bebyggelse inom Gårda Barnsjö-området. Planuppdraget motsvarar den östra delen av det tidigare antagna planprogrammet för Gårda Barnsjöområdet.

Sjö

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra helårsboende, tillskapa ett 10-tal nya tomter samt säkerställa kommunalt VA och förbättringar av vägnätet.

Vad händer nu?

Just nu pågår utredningar och förstudier eftersom vi är i ett tidigt skede i planprocessen. Inledningsvis fokuseras framförallt på tre viktiga frågeställningar inför samråd.

  • Gatu- och VA-utbyggnad
  • Risker kopplade till kraftledning
  • Utformning av bebyggelser och tomter

Presentation från informationsmötePDF

Projektets status i planprocessen

Uppdragskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss på garda.barnsjon@molndal.se.

För frågor om detaljplanen kontakta Magnus Lövdahl, telefon 031- 315 14 31.
För frågor om gatu- och VA-utbyggnad kontakta Johanna Hulthén, telefon 031-315 15 50.

För frågor om gatukostnad eller mark- och fastighetsfrågor kontakta Gustav Magnusson, telefon 031 - 315 14 51.

Kontakt

Magnus Lövdahl
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 31
magnus.lovdahl@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-16 15.15