Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Linné 6

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett enbostadshus samt säkerställa gång- och cykelbana.

Planområdet är beläget vid korsningen Terrakottagatan/Celsiusgatan i centrala Mölndal, cirka 500 meter fågelvägen från Mölndals centrum. Planområdet omfattar fastigheten Linné 6 samt Torallagångens sträckning genom kvarteren Linné och Geijer, och avgränsas av fastigheten Linné 4 i norr, biltrafikerade Terrakottagatan i söder, Celsiusgatan i öster och Torallagången i väster.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Linné 6 för uppförandet av ytterligare ett enbostadshus samt att säkerställa Torallagångens funktion som gång- och cykelbana.

Planområdet är beläget vid korsningen Terrakottagatan/Celsiusgatan i centrala Mölndal, cirka 500 meter fågelvägen från Mölndals centrum. Planområdet omfattar fastigheten Linné 6 samt Torallagångens sträckning genom kvarteren Linné och Geijer, och avgränsas av fastigheten Linné 4 i norr, biltrafikerade Terrakottagatan i söder, Celsiusgatan i öster och Torallagången i väster.

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planen har vunnit laga kraft den 22 maj 2019.

Projektets status i planprocessen

Laga kraft i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-28 08.45