Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Fässbergs by

Planen syftar till att säkerställa kulturmiljövärden samt eventuellt pröva mindre avstyckningar.

Byn ligger cirka 2 km väster om centrala Mölndal och omfattar bebyggelse med höga kulturmiljövärden. Fässbergsåsen kommer eventuellt också att inkluderas i planen.

Vad innebär planförslaget?

Planen innebär att säkerställa de kulturmiljövärden som finns i Fässbergs by. Ett kulturmiljöunderlag har tagits fram av en konsult. Detta tillsammans med annat underlag kommer att ligga till grund för planarbetet. Mindre avstyckningar kommer eventuellt också att prövas.

Vad händer nu?

Planarbetet har precis påbörjats och ett samrådsförslag kommer preliminärt vara klart 2019.

Projektets status i planprocessen

Uppdragskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-27 09.04