Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Laman 2

Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för fastigheten Laman 2 i Krokslätt. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av tomt och uppförande av enbostadshus.

Illustrationskarta Laman 2

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i Krokslätt, cirka 2,6 kilometer från Mölndals innerstad. Planområdet omfattar fastigheten Laman 2 och avgränsas av Krokslätts storgata i söder, Laman 3 och Laman 26 i väster samt Laman 1 i norr och Bergstigen i öster.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Laman 2 för uppförandet av ytterligare ett enbostadshus. Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan från 2006.

Vad händer nu?

Detaljplanen har blivit antagen i Kommunstyrelsen den 4 april och har därefter vunnit laga kraft den 3 maj 2019.

Projektets status i planprocessen

Laga kraft i planprocessen

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-14 11.29