Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Kamelen 10

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastighet för att möjliggöra permanentboende på en centralt belägen plats i Mölndal kommun.


Förslaget innebär en avstyckning av befintlig fastighet, Kamelen 10, och bestämmelser som tillåter att den tidigare garagebyggnaden blir friliggande enbostadshus på egen fastighet. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Vad händer nu?

Planen har vunnit laga kraft den 8 juli.


Projektets status i planprocessen


Laga kraft i planprocessen

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-16 15.08