Västerbergsskolan m.m.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya byggnader för Västerbergsskolan, Bifrosts förskola och en sporthall.

Planområdet består av parkmark, skolans och förskolans fastigheter, samt angörings- och parkeringsytor vid Pinnharvsgatan och Pinnharvsgången. Planområdet omfattar ca 68000 m2 . Marken ägs av Mölndals stad. En liten bit kvartersmark längs Pinnharvsgatan kan komma behöva tas i anspråk som allmän plats.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av nya verksamhetsanpassade lokaler för Västerbergsskolan och Bifrosts förskola. Skolan dimensioneras för totalt 600 elever och Bifrosts förskola ges möjlighet att utöka sin verksamhet från 11 till 16 avdelningar. Syftet är också att möjliggöra byggnation av en sporthall.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Vad händer nu?

Förslaget fanns utställt under tiden 20 december 2018 - 30 januari 2019. Sedan samrådet pågår arbete med att se över planförslaget samt att komplettera med ytterligare utredningar inför granskning.

Projektets status i planprocessen

Inför granskning i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Kontakt

Louise Eiterjord
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 07
louise.eiterjord@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad