Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Toltorp 1:219

Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för fastigheten Toltorp 1:219. Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig fastighet för boende på en centralt belägen plats i Mölndal stad.

Här skriver du mer information om planen eller projektet om det behövs.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i Toltorp, cirka 2,2 kilometer från Mölndals innerstad. Planområdet omfattar fastigheten Toltorp 1:219 och avgränsas av Toltorp 1:352 i väster och söder, Toltorp 1:217 i öster, Toltorp 1:315 i norr samt Safjället 1 i sydöst.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig fastighet för boende på en centralt belägen plats i Mölndal stad. Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan från 2006.

Vad händer nu?

Planförslaget har antagits av plan- och exploateringsutskottet den 17 mars och kommer att behandlas i Kommunstyrelens sammanträde den 8 april.


Projektets status i planprocessen


Inför antagande i planprocessen

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-24 09.06