Fågelsten 1:106

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny detaljplan för Fågelsten 1:106 i Lindome. Syftet är att pröva byggnation av radhus på en fastighet där det idag står en ladugårdsbyggnad.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i Fågelsten i Lindome, direkt öster om Flyttfågelvägen. Planområdet omfattas av fastigheten Fågelsten 1:106 och avgränsas av Fågelsten 1:31 och Fågelsten 1:20.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att pröva byggnation av radhus på en fastighet där det idag står en ladugårdsbyggnad. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget antogs i kommunstyrelsen den 3 juni 2020 och är överklagad till Mark-och miljödomstolen.


Projektets status i planprocessen


Antagande i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Planhandlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad