Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Fågelsten 1:106

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny detaljplan för Fågelsten 1:106 i Lindome. Syftet är att pröva byggnation av radhus på en fastighet där det idag står en ladugårdsbyggnad.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i Fågelsten i Lindome, direkt öster om Flyttfågelvägen. Planområdet omfattas av fastigheten Fågelsten 1:106 och avgränsas av Fågelsten 1:31 och Fågelsten 1:20.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att pröva byggnation av radhus på en fastighet där det idag står en ladugårdsbyggnad. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 13 februari - 6 mars 2020. Nu kommer arbetet med att sammanställa alla inkomna synpunkter att påbörjas.

 

Projektets status i planprocessen


Inför antagande i planprocessen

Planhandlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-09 08.08