Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Hälsan 2 och 3 med flera

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny detaljplan för Hälsan 2 och 3 med flera i Åby. Syftet med detaljplanen är i detta skede att pröva en nybyggnad av Åby simhall samt komplettering av friidrottsarenan med ett tak över friidrottsläktaren samt komplettering av bandyarenan med ett tak.

Planområdet är beläget i Åby fritidsområde, söder om Åbymässan och Idrottsvägen.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är i detta skede att pröva en nybyggnad av Åby simhall samt komplettering av friidrottsarenan med ett tak över friidrottsläktaren samt komplettering av bandyarenan med ett tak. Detta ska ske med god anpassning till de geotekniska och klimatmässiga förutsättningarna samt till den befintliga bebyggelsen i området.

Vad händer nu?

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 9 – 30 januari 2020 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17. Planförslaget finns även utställt på Mölndals stadsbibliotek, plan 2, Brogatan 40/Bergmansgatan 29. Har du synpunkter på planförslaget ska dessa skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 30 januari 2020.

Synpunkterna skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
431 82 Mölndals Stad

eller planexploatering@molndal.se

Projektets status i planprocessen

Granskningsskede i planprocessen

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-16 15.12