Hälsan 2 och 3 med flera

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny detaljplan för Hälsan 2 och 3 med flera i Åby. Syftet med detaljplanen är i detta skede att pröva en nybyggnad av Åby simhall samt komplettering av friidrottsarenan med ett tak över friidrottsläktaren samt komplettering av bandyarenan med ett tak.


Planområdet är beläget i Åby fritidsområde, söder om Åbymässan och Idrottsvägen.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är i detta skede att pröva en nybyggnad av Åby simhall samt komplettering av friidrottsarenan med ett tak över friidrottsläktaren samt komplettering av bandyarenan med ett tak. Detta ska ske med god anpassning till de geotekniska och klimatmässiga förutsättningarna samt till den befintliga bebyggelsen i området.

Vad händer nu?

Planförslaget har vunnit laga kraft den 26 maj.

Projektets status i planprocessen

Laga kraft i planprocessen

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad