Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Hälsan 2 och 3 med flera

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny detaljplan för Hälsan 2 och 3 med flera i Åby. Syftet med detaljplanen är i detta skede att pröva en nybyggnad av Åby simhall samt komplettering av friidrottsarenan med ett tak över friidrottsläktaren samt komplettering av bandyarenan med ett tak.

Planområdet är beläget i Åby fritidsområde, söder om Åbymässan och Idrottsvägen.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är i detta skede att pröva en nybyggnad av Åby simhall samt komplettering av friidrottsarenan med ett tak över friidrottsläktaren samt komplettering av bandyarenan med ett tak. Detta ska ske med god anpassning till de geotekniska och klimatmässiga förutsättningarna samt till den befintliga bebyggelsen i området.

Vad händer nu?

Planförslaget har antagits av plan-och exploateringsutskottet den 17 mars 2020 och kommer först att behandlas i Kommunstyrelsen den 8 april 2020 därefter i Kommunfullmäktes sammanträde den 22 april 2020.

Projektets status i planprocessen

Inför antagande i planprocessen

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-03-24 10.07