Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Gastorp 2:72

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan för Gastorp 2:72 i Lindome. Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten för Gastorp 2:72.


Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i centrala Lindome, cirka 11 kilometer från Mölndals innerstad. Planområdet omfattar fastigheten Gastorp 2:72, del av Gastorp 2:281 och del av Gastorp 2:205. Planområdet avgränsas av Gastorp 2:281 i söder, Gastorp 2:30 i väster samt Gastorp 2:281 i öster och Gastorp 2:205 i norr.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för Gastorp 2:72. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget är godkänt inför antagande. Beslut om antagande kommer att fattas på kommunstyrelsens sammanträde den 22 januari 2020.

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-16 15.14