Gastorp 2:72

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan för Gastorp 2:72 i Lindome. Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten för Gastorp 2:72.


Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i centrala Lindome, cirka 11 kilometer från Mölndals innerstad. Planområdet omfattar fastigheten Gastorp 2:72, del av Gastorp 2:281 och del av Gastorp 2:205. Planområdet avgränsas av Gastorp 2:281 i söder, Gastorp 2:30 i väster samt Gastorp 2:281 i öster och Gastorp 2:205 i norr.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för Gastorp 2:72. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget har överklagats efter beslut om antagande, och har överlämnats till mark-och miljödomstolen.

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-08-07 10.25