Dvärred 2:22

Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för fastigheten. Dvärred 2:22 i Lindome. Syftet med detaljplanen är att flytta ett markreservat (u-område) som inte ligger där befintliga ledningar ligger inom markerat område på gällande detaljplan och fastigheten Dvärred 2:22. Syftet är också att skydda den fornlämning som finns i planområdet.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i Lindome, cirka 4 kilometer från Lindome centrum. Planområdet omfattar del av fastigheten Dvärred 2:22 och avgränsas av Dvärred 2:136 och Dvärred 2:23 i öster, Sagered 3:10 i nordväst och Dvärred 2:63 i sydväst.

Vad händer nu?

Förslaget fanns utställt för samråd under tiden 2:e december – 23:e december 2019. Nu kommer arbetet med att sammanställa alla synpunkter att påbörjas.

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Projektets status i planprocessen

Inför granskning i planprocessen

Kontakt

Louise Eiterjord
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 07
louise.eiterjord@molndal.se

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad