Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Dvärred 2:22

Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för fastigheten. Dvärred 2:22 i Lindome. Syftet med detaljplanen är att flytta ett markreservat (u-område) som inte ligger där befintliga ledningar ligger inom markerat område på gällande detaljplan och fastigheten Dvärred 2:22. Syftet är också att skydda den fornlämning som finns i planområdet.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i Lindome, cirka 4 kilometer från Lindome centrum. Planområdet omfattar del av fastigheten Dvärred 2:22 och avgränsas av Dvärred 2:136 och Dvärred 2:23 i öster, Sagered 3:10 i nordväst och Dvärred 2:63 i sydväst.

Vad händer nu?

Förslaget fanns utställt för samråd under tiden 2:e december – 23:e december 2019. Nu kommer arbetet med att sammanställa alla synpunkter att påbörjas.

 

Projektets status i planprocessen

Inför granskning i planprocessen

Planhandlingar


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-12-27 07.41