Stensjöberg 2

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för 18 nya lägenheter inom fastigheten Stensjöberg 2.

Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget invid Rådavägen längs Stensjöns norra strand, Planområdet omfattar ca 2000 m2 Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Densify AB.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus med 18 lägenheter i 3,5 våningar. Byggnaden ska uppföras i tre volymer och anpassas till platsens exponerade läge invid Stensjön. Parkering sker i underjordiskt garage. GC- vägen breddas längs Rådavägen förbi området.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Vad händer nu?

Planförslaget fanns utställt enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 27 maj till och med 17 juni 2021 i Kundcenter i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17. Nu pågår arbetet med att bearbeta förslaget utifrån inkomna synpunkter.

Läs mer om planprocessen här.

Granskningsskede i planprocessen

Kontakt

Frida Forsman
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 45
frida.forsman@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Text

Dela på:

Senast uppdaterad