Stensjöberg 2

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för nya bostäder  inom fastigheten Stensjöberg 2, planområdet ligger längs Rådavägen invid den norra änden av Stensjön. De omkringliggande fastigheterna Stensjön 1:66 (kommunägd), Lackarebäck 1:20 (kommunägd) och Stensjöberg 34 (privatägd) samt vägsamfälligheten Stensjöberg S:2 kan dock komma att påverkas.

Vad innebär planförslaget?

 Syftet med planeringen är att möjliggöra bostäder på ett sätt som tar fasta på bidrar till områdets kvalitéer och som harmoniserar med omgivande bebyggelse och landskap. Gestaltning ska göras med stor omsorg. Ca 12 lägenheter prövas i planen.

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar med tillhörande utredningar pågår, preliminärt kommer samråd hållas vid årsskiftet 2020-2021.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-04 15.14